עמוד הביתשירותיםאסטרטגיה ועסקאות

אסטרטגיה ועסקאות

השינויים בשוק גוררים עימם שינויים בגורמי ההצלחה המרכזיים של עסקאות.
אנו מתעדכנים במגמות שוק ומתאימים את השירותים שלנו כדי לוודא שאנו תומכים בכם בהערכת אופציות העסקה שלכם.
אנו מבינים שלכל עסקה הפרופיל שלה ואנו מרכיבים את הצוות המתאים שיעבוד עמכם לכל אורך חיי העסקה.


אנו מספקים מגוון רחב של שירותים הקשורים לרכישות וארגון מחדש של חברות פרטיות וציבוריות וכן מתן שירותים לגופי השקעה וקרנות Private Equity.

השירותים הניתנים כוללים:

ליווי עסקאות (Transaction Support)

אנו מספקים ייעוץ וליווי לאורך כל תהליך העסקה. בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית עבור רוכשים ומוכרים של נכסים וחברות. ביצועBuy-side and Sell-side Due Diligence (VDD)  וייעוץ מקיף בנוגע להשלכות מבנה העסקה על הדוחות הכספיים של החברה. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות העסקאות הבינלאומיות שלEY  ברחבי העולם ומבצעים עבודות Cross-border בשיתוף צוותים מקומיים בכל מקום בעולם.

הערכות שווי ומודלים עסקיים (Valuations & Business Modeling)

אנו מסייעים לחברות בנושאי הערכות שווי לצרכים שונים (עסקאות, חשבונאות, מס וכד') במגוון רב של ענפים במשק בישראל ובחו"ל. השירותים כוללים: הערכת שווי חברות, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים והקצאת עלות רכישה, בחינת ירידת ערך, אופציות לעובדים, נגזרים פיננסיים וכד'. כמו כן, מסייעים לחברות בבנייה וביקורת של מודלים כלכליים אשר תומכים בתכנון אסטרטגי, בקרה ניהולית, גיוס הון וחוב, מכרזים והחלטות לגבי ביצוע עסקאות.

ייעוץ משאבי אנוש (HR Advisory)

אנו מסייעים בגיבוש מדיניות התגמול בארגון באופן שיניע בצורה המיטבית את המנהלים ועובדי המפתח עליהם הוא נשען, תוך יישום העקרונות המובילים לתגמול עובדים בארץ ובעולם ועמידה בדרישות הרגולציה. סיוע בעמידה בדרישות הדיווח והגילוי בדוחות התקופתיים וקבלת נתוני תגמול השוואתיים (Benchmark), ובבדיקת נאותות של משאבי האנוש (HR due diligence) כחלק מעסקה, תהליכי ייעול או כחלק מההכנה להפיכת החברה לציבורית. הניסיון הרב שלנו בשוק המקומי, יחד עם הניסיון הנצבר של הפירמה בעולם בתחום ה-HR מאפשרים קבלת ערך מוסף, מידע ופרקטיקה בינלאומית.

  • ביצוע סקרי נתונים השוואתיים (Benchmark)

  • ייעוץ וליווי בגיבוש מדיניות תגמול

  • סקירת מדיניות התגמול הקיימת ובחינת העמידה בדרישות הרגולטוריות

  • ייעוץ בשימור מנהלים ועובדי מפתח

  • בדיקת נאותות משאבי האנוש (HR DD)

ייעוץ נדל"ן (Transaction Real Estate)

אנו מייעצים ומלווים חברות בניהול השקעות בנדל"ן. השירותים כוללים: בדיקות נאותות של נכסים וחברות בתחום, בדיקות כדאיות כלכלית, הערכות שווי, תכניות אסטרטגיות וייעוץ בארגון מבנה הון וחוב. למחלקה מאגר ידע נרחב על השוק הישראלי וגישה למקורות המידע העולמיים החשובים בתחום. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות הנדל"ן הבינלאומיות של EY ומאפשרים תמיכה וליווי עסקאות בכל העולם.

מיזוגים ורכישות (Mergers & Acquisitions)

אנו מייעצים ומלווים חברות המעוניינות לבחון מכירה או רכישה של פעילויות/חברות במגוון תחומים ועסקים. השירותים כוללים: שירותי בנקאות להשקעות החל מהשלבים הראשוניים של גיבוש אסטרטגיה, דרך חיפוש רוכשים/חברות מטרה, תמיכה במשא ומתן וכלה במימוש העסקה. ליווי הלקוח הינו מובנה ומושכל ומוביל למקסום ערך בעת תהליך של מכירה או רכישה. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הרשת הבינלאומית של EY ומאפשרים גישה לרוכשים או חברות מטרה בכל מקום בעולם. כמו כן, מייעצים לחברות המעוניינות בפיתוח עסקיהן באמצעות ייזום של שותפויות אסטרטגיות עם גופים בינלאומיים מובילים בתחומי התעשייה השונים.

ניהול הון חוזר (Working Capital Management)

אנו מייעצים בנוגע לשיפור ניהול ההון החוזר בחברה על מרכיביו (לקוחות, מלאי ספקים), על מנת לשפר את יכולותיה התפעוליות והפיננסיות ולהוביל להשבחת ערכה. השירות כולל סיוע בבניית תהליכים לשיפור תזרים המזומנים בחברה וכן סיוע בבניית מסגרת עבודה לשימור תהליכים אלו.

שירותי ייעוץ תפעולי (Operational Transaction Services)

  • תמיכה בתהליך מיזוג חברות (Post Merger Integration) – סיוע, ליווי והובלה של תהליכי בניית והטמעת האינטגרציה כחלק מתהליך מיזוג, רכישה או שינויים ארגוניים. זיהוי והערכה של סינרגיות הנובעות מתהליכי מיזוג. ליווי וייעוץ בתהליכי היפרדות (Carve Out) על כלל ההיבטים (פיננסים, תהליכים תפעוליים, משאבי אנוש).

  • רה-ארגון תפעולי (Operational Restructuring) – זיהוי הזדמנויות לשיפור מבנה ההוצאות וצמצומן המהיר בעיקר בחברות הנמצאות בקשיים / מצוקה/ שינויים ארגוניים ומבניים, תוך התבססות על הניסיון והידע של EY בתחום הרה-ארגון.

ייעוץ אסטרטגי ועסקי (Commercial Advisory Services)

אנו מייעצים ומלווים הנהלות חברות בעיצוב מהלכים אסטרטגיים, ביניהם: זיהוי מנועי הצמיחה (שווקים/ סגמנטים), ניתוח היתרון התחרותי והתאמת המבנה הארגוני ושגרת הניהול לצורך השגת מטרות החברה. שירותי הייעוץ מבוססים על היכולת לגבש תשתית עובדתית באמצעות מחקרי שוק (Commercial Due Diligence), סקרי לקוחות, סגמנטציה וניתוח מתחרים ומגמות, ועל היכולת לסייע בגיבוש תכניות עסקיות מפורטות ובליווי היישום. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות האסטרטגיה הבינלאומיות של EY ומאפשרים תמיכה וליווי תהליכים בכל העולם.

תמריצים גלובליים למימון מו"פ - Global Incentives Advisory (GIA)

אנו מייעצים ומלווים חברות טכנולוגיה, תעשיה ואקדמיה, בתהליך מימון פרויקטים למחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית, ממקורות ממשלתיים בארץ ובעולם. בין מקורות המימון ניתן לציין: תמיכה מהמדען הראשי, קרנות דו-לאומיות, הסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים, התכנית האירופית H2020ותכניות אירופאיות נוספות, מימון ממשלתי במדינות שונות בהן יש פעילות, קרנות מימון פדרליות בארה"ב ועוד. אנו פועלים כחלק מרשת תמריצים בינלאומיים של EYבעולם ומהווים מרכז ידע בינלאומי למימון מהאיחוד האירופי. הפריסה העולמית מאפשרת לנו לאתר חברות ליצירת שיתופי פעולה טכנולוגיים ועסקיים ולהשגת מימון לפעילות המשותפת.

קיימות ואחריות תאגידית

תחום האחריות התאגידית (CSR/ ESG) תופס תאוצה משמעותית בשנים האחרונות והפך להיות Must have עבור חברות ולא Nice to haveאנו מסייעים לארגונים לנהל את כל התהליך על מנת לייצר אימפקט חיובי עבור הארגון ומחזיקי העניין שלו.

במסגרת זו מוענקים שירותים מגוונים כגון: ניתוח מהותיות ומיפוי כנגד יעדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם (The Sustainable Development Goals – SDGs), הגדרת אסטרטגיית קיימות, יעדים ותכנית עבודה לצורך הנעה וניהול התהליך בארגון, הטמעת מנגנוני חשיבה וניהול חדשנות בארגון ליוזמות בתחום הקיימות ושיפור ה – LCA, מדידת טביעת רגל פחמנית וסיוע בהצטרפות למערך הוולונטרי לדיווח פליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה, סיוע לחברות במדידה ושיפור הרישיון החברתי שלהן לפעול – Social License to Operate"", זיהוי סיכונים והזדמנויות אקלים – Climate Change Risks and Opportunities, ליווי ושיפור בדירוג מעלה, CDP, EcoVadis, MSCI ומנגנוני דיווח ודירוג נוספים, מענה לסעיף  Conflict Mineralsבמסגרת חוק ה-  Dodd-Frank, שיפור ואפיון מערכות לניהול מידע סביבתי, כתיבת דוחות אחריות תאגידית וקיימות - GRI, ליווי תהליכי התייעלות אנרגטית וסיוע בהשגת תמריצים ודרכי מימון להשקעות רלוונטיות.

 

ליצירת קשר - לחצו כאן