Strategy and Transactions

 

אנו במחלקת Strategy and Transactions מספקים מגוון רחב של שירותים בכל הנוגע למיזוגים, רכישות וארגון מחדש של חברות פרטיות וציבוריות, מתן שירותים לגופי השקעה וקרנות Private Equity וכן ייעוץ אסטרטגי וכלכלי למגוון רחב של לקוחות.

אנו מלווים ומייעצים בכל שלבי העסקה, עם ניסיון עשיר ומומחיות בכל מגזרי התעשייה. אנו מלווים את העסקה החל מהשלבים הראשונים של גיבוש האסטרטגיה, דרך חיפוש רוכשים/חברות מטרה, תמיכה במשא ומתן, מימוש העסקה וכן בליווי האינטגרציה (Post-Merger Integration) או ההיפרדות (Carve-out) כחלק מתהליכי מיזוג, וממקסמים ערך בכל תהליך העסקה. אנו מספקים בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות (Due Diligence) פיננסית וחשבונאית עבור רוכשים ומוכרים של נכסים וייעוץ מקיף בנוגע למבנה העסקה.

אנו מסייעים לחברות בנושאי הערכות שווי לצרכי עסקה, חשבונאות ומס במגוון רחב של ענפים ומדינות ובבניית מודלים כלכליים, אשר תומכים בתכנון אסטרטגי, בקרה ניהולית, גיוס הון וחוב, החלטות לגבי ביצוע עסקאות, ומשמשים כמומחה כלכלי בהליכים משפטיים לרבות בתי משפט, בוררות וגישור. כמו כן מספקים חוות דעת כלכליות בנושאים הקשורים לניהול האנרגיה ושוק החשמל וכן לרשות התחרות.

אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ תפעולי, עסקי ואסטרטגי בניהול ההון החוזר ותזרים המזומנים ושיפור היכולות התפעוליות והפיננסיות, עיצוב מהלכים אסטרטגיים בזיהוי מנועי צמיחה, ניתוח היתרון התחרותי והתאמת המבנה הארגוני להשגת מטרות החברה, וכן מייעצים ומלווים חברות טכנולוגיה, תעשייה ואקדמיה בתהליך מימון מחקר ופיתוח ממקורות ממשלתיים בארץ ובעולם.

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הרשת הבינלאומית של EY, תוך שימוש במאגרי הידע הגלובליים של הפירמה, מבצעים עבודות Cross-border בשיתוף צוותים בינלאומיים ומאפשרים גישה לרוכשים, חברות מטרה ושותפים אסטרטגיים מובילים בכל מקום בעולם.