Consulting

 

ב- EY Consulting אנחנו מקדישים את המאמצים לסייע לארגונים לפתור את האתגרים המשמעותיים ביותר שלהם, ולממש את השאיפות והיעדים העסקיים שלהם. אנו עובדים לאורך זמן עם חברות וארגונים בגדלים שונים, בשווקים שונים ומסקטורים שונים, כל ארגון עם האתגרים שלו, היעדים שלו והתרבות הארגונית שלו. אנו מתאימים את עצמנו לאתגר ובמשותף עם לקוחותינו מייצרים את הפתרון.

התעשיות השונות נמצאות במצב של שינוי מתמיד, והצורך להשתנות בזמן הנכון ובעוצמה הנכונה הם ערכים ארגוניים משמעותיים שיש ללמוד ולאמץ. אנחנו מאמינים שתצורת השינוי הנכונה מתאפשרת על בסיס שלושה מרכיבים עיקריים:
האנשים במרכז People @ Center)), טכנולוגיות במהירות (Technology @ Speed) וחדשנות במקצבי ערך (Innovation @ Scale), כל אלה הם מרכיבים מאוזנים ושווים במשמעותם, שיאפשרו לארגונים לעמוד במצב של שינוי מתמיד ולהביא ערך לטווח ארוך.

תהליכי ייעוץ משמעותיים ומורכבים מבוצעים ב-EY בסביבת ה-EY wavespace , שהוא מרכז החדשנות הדיגיטלי שלנו. לסביבת ה-wavespace הדיגיטלית והחדשנית אנו מביאים אתגרים ארגוניים ומייצרים סביבם תהליכיDesign Thinking , שמאפשרים לנו יחד עם לקוחותינו(Co-Create)  להציע מגוון פתרונות.

 

צוותי הייעוץ שלנו משפרים יכולות וביצועים עסקיים, משפרים חווית לקוח וחווית עובד, מטמיעים טכנולוגיות חדשות, מנהלים סיכונים עסקיים, סיכוני טכנולוגיה וסיכוני סייבר, מטמיעים מערכי ציות ועמידה ברגולציה, מאפשרים פלטפורמות של חדשנות, וכל זאת על בסיס של מערך יועצים מנוסה ומגוון ובתמיכה של כלל ארגון ה-Consulting הגלובלי של EY.