שירותים

Innovation

 

תחום החדשנות ממנף מתודולוגיות וכלים יצירתיים המאפשרים לארגונים "לחשוב אחרת" ולפעול בהתאם.
אנו מאמינים שחדשנות מוצלחת היא מעבר לרעיון טוב, היא כזו שמייצרת אימפקט משמעותי וארוך טווח.
אנחנו מתמחים בפיתוח מוצרים, שירותים, מודלים, ידע ויכולות ארגוניות בתחום החדשנות, ויצירת חיבורים נכונים בין השחקנים באקו-סיסטם.

 

1. Innovation Strategy

 • התאמת תכנית החדשנות לאסטרטגית הארגון באופן שתתמוך בהשגת היעדים העסקיים
 • מחקר סטרטאפים וחדשנות גלובאלי ומיפוי אזורי הזדמנות עבור חדשנות 
 • הגדרת אזורי המיקוד של החדשנות לאורך שרשרת הערך הארגונית באופן אשר ימקסם את הערך העסקי
   

2. Innovation Capabilities

 • הגדרת מודלים ופורמטים לפיתוח חדשות בארגון
 • בניית יחידת חדשנות פנים-ארגונית
 • ניסוח מדדים עסקיים (KPIs)
 • שינוי תרבות ארגונית
 • יצירת מפת דרכים ליישום חדשנות
   

3.  Innovation Center

 • הקמת מרכזי חדשנות עבור חברות מקומיות וגלובאליות
 • כתיבת תוכנית החדשנות
 • בניית הקבוצה של בעלי העניין
 • הגדרת המודל התפעולי (תפקידים, תהליכים ו-KPIs)
 • סיוע בגיוס מימון
 • עזרה בשלבי ההקמה בפועל
   

4. New Value Propositions

 • יצירת קונספטים ופיתוח של מוצרים, שירותים, מותגים והצעות ערך חדשות
 • מבדקי תקיפות עבור חדשנות - בהיבטים לקוחיים, טכנולוגיים ועסקיים
 • Innovation Labs – פיתוח פיילוטים ופרוטוטייפים של חדשנות