עמוד הביתשירותיםייעוץGRC Governance Risk & Compliance

שירותים

GRC Governance Risk & Compliance

 

תחום ה- GRC כולל ממשל תאגידי, ניהול סיכונים וציות אשר יחד הינם שלושה היבטים קשורים שעוזרים להבטיח אמינות, לנהל סיכונים ולפעול בנאותות בארגון.
אנו מובילים ארגונים לבניית "Better working world" באמצעות יצירת האפשרויות עבור ההנהלה והדירקטוריון,  לבניית ארגון הערוך לסיכונים ובעל יכולת שינוי מהירה.
אנו מתמחים בהבנת הרגולציות ומסייעים לארגונים בקבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות נכונות, יישומן באמצעות כלים ושימוש במידע רלבנטי  וכמו כן מתמחים בבחינת אפקטיביות הבקרות במוצרים טכנולוגיים.


1. יישום והטמעה  של רגולציות טכנולוגיות  

  • התמודדות עם יישום רגולציות מגוונות: : , GDPR ,SOX רגולציה בנקאית, HIPAA , NIST, COBIT
  • הטמעת תהליכי עבודה ומערכות לתמיכה ברגולציה ותקנים
 

2. ניהול סיכונים במערכות מידע 

  • ניהול סיכונים תפעוליים
  • בחינת תהליכי פיתוח מערכות
  • בחינת תהליכי מתן הרשאות והפרדת תפקידים
  • המשכיות עסקית
 

3. חוות דעת על מוצרים ושירותים טכנולוגיים 

  • מתן חוות דעת טכנולוגית על אפקטיביות הבקרות בפיתוח מוצרים ומתן שירותים
  • מתן חוות דעת על אפקטיביות הבקרות בלשכות שירות