Finance Transformation

 

בעידן של שינויים תכופים בסביבה העסקית, ארגונים נדרשים לבצע תהליכי טרנספורמציה משמעותיים.
התאמת מערך הכספים לשינוי בארגון הינו מרכיב מרכזי בהצלחת התהליך ובמימוש היעדים האסטרטגים.
אנו מסייעים למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים להיערך לשינוי על ידי תהליך ה-Finance Transformation, אשר בא לבחון את התאמת מודל ההפעלה של ארגון הכספים לשינוי המתבקש.


1. ניתוח ואפיון מודל הפעלה עתידי של מערך הכספים

בחינת מודל ההפעלה על פני חמישה ממדים:

 • מבנה ארגוני
 • כ"א וניהול השינוי
 • מערכות מידע
 • תהליכי עבודה ונהלים
 • מדדים ובקרה
 

2. ליווי ביישום Shared Service Centers

 • ליווי מנהלי הצוותים ביישום מודל ההפעלה החדש
 • מדידה ומעקב שוטפים, כולל כימות החסכונות וההתייעלות
 • תמיכה ב"ניהול השינוי" (תהליכי Change Management)
 • תמיכה בתהליכי הטמעה של פתרונות טכנולוגיים/ דיגיטליים


3. ליווי ביישום אוטומציה ודיגיטל במערך הכספים

עידן הדיגיטל ושינוי הטכנולוגיות, מחייב בחינה מחודשת של מודל ההפעלה בארגון הכספים ושל תהליכים עסקיים קריטיים כגון:

 • תהליכי ספקים: E-procurement, OCR, T&E module, RPA
 • תהליכי לקוחות: Financial CRM
 • תהליכי R2R: Closing tool