Cloud Services

 

בתקופה בה השינויים העסקיים והמודלים הארגוניים מתרחשים בקצב שלא כבעבר תשתיות חומרה, תוכנה ואף שירותים דינמיים מחויבים המציאות. התשובה לגמישות הנדרשת הינה בשילוב שירותי ענן ( cloud services) שצוברת תאוצה בעולם וכמובן בארץ שהינה יעד לחברות הללו. יחד עם זאת, כדי ליישם למצות את השילוב הנדרש עם מערכות המידע הקיימות יש לבצע בכל ארגון את ה"טיול לעולם הענן" ובאנגלית cloud journey.

קבוצת הייעוץ הטכנולוגי מלווה ארגונים בתהליך ה Cloud Journy מקצה לקצה:

בחינת התכנות עסקית

1. הגדרת תהליך אימוץ ושילוב תשתיות ענן בארגון ברמה האסטרטגית והתפעולית בחינת דרישות והתאמת הענן הציבורי לאסטרטגיה שתמנע "נעילה" על ידי ספק ענן אחד (Containers\\/multi-cloud).

התאמת מודל תפעול לענן

2. ביצוע הערכה ותיעדוף של היישומים והשירותים שיעברו לענן והגדרת הדרישות לענן הציבורי \פרטי.   

בניית תהליך קבלת החלטות

3. כדי להבטיח טרנספורמציה מוצלחת יש להגדיר ולבצע התאמות לארגון ברמה התפעולית, ארגונית ותהליכית.

4. תיעדוף ובחינת כדאיות של אפליקציות ארגוניות שאמורות לעבור לענן, התאמה לספק הענן על בסיס דרישות ויכולות הארגון
והצפת הערך העסקי במעבר.

סיווג מידע ופישוט שלו

5. בחינה וסווג של הנתונים בשילוב עם חסמים (כגון רגולציה) שחייבים להיפתר טרם המעבר לענן.
 
גיבוש מדיניות אבטחת מידע


6. הגדרת מדיניות אבטחת המידע דרך תהליכים ופתרונות נדרשים מבוסס על best practices המותאם לפעילות העסקית.

התאמת יכולות משאבי האנוש הארגוני

7. בחינת יכולות ביצות צוות העבודה המיועד, ניהול ידע של סביבת הענן. (יש לבחון שילוב של משאבים חיצוניים). 

מוכנות מערך התפעול למעבר לענן

8. בחינת המוכנות הארגונית בכל הרבדים כולל מבנה, תהליכי קבלת החלטות ונהלים. 

אימוץ ענן באופן מינימלי

9. הוכחת יכולת והתאמה של ספק הענן: עליה מאובטחת של אפליקציה אחת שהוגדרה באסטרטגיה.

מודרניזציה של שיטות העבודה והפיתוח

10. מעבר משיטת הפיתוח מסורתית לשיטת ה Agile SDLC ומודרניזציה של יכולות.

מעבר ואופטימיזציה לפלטפורמת ענן

11. ביצוע - מעבר יישומים על בסיס תיעדוף לפי הערך עסקי של אותה אפליקציה, האפקטיביות והמורכבות של שלה

התייעלות, שיפור יכולות וביצועים. 


 

לצפייה בתרשים המלא - לחצו כאן