עמוד הביתשירותיםייעוץCorporate Governance/ Risk Advisory Services

שירותים

Corporate Governance/ Risk Advisory Services


 

אנו מסייעים לארגונים בניהול תהליכים וסיכונים, ממשל תאגידי ונותנים ייעוץ בשיפור תהליכים עסקיים ומציעים קשת רחבה של פתרונות אינטגרטיביים, המאפשרים ללקוח לנהל את סיכוניו ובמקביל אף לשפר את ביצועיו. כמו כן, אנו מספקים פתרונות בתחום תהליכי בנייה והטמעה של נהלים, חוקים, תקנות והוראות רגולטוריות וליווי להנפקה בבורסות השונות.

 
1. גיבוש תשתית נדרשת להפיכת ארגון לחברה ציבורית
 
  •    ביצוע מיפוי והערכת מצב קיים/מודל בשלות ממשל תאגידי, בהיבטי: זרימת מידע פיננסי וניהולי,
  •    קיום נהלים, ממשקי עבודה ותחומי   
  •    אחריות ברורים בין האורגנים בחברה  
  •    האמונים על סביבת הבקרה (דירקטוריון וועדותיו, הנהלה ועובדים, מבקר הפנים וכו')
  •    מיפוי ,תיעוד ובחינת אפקטיביות תהליכי זרימת מידע כספי באופן נאות בהיבטי סיכונים ובקרות
  •    מיפוי סיכונים וניהול סיכונים ארגוני/סיוע בעיצוב והטמעת תכניות הפחתת סיכון ופיתוח מדדים למעקב לאורך זמן
  •    מיפוי סיכוני הונאות ותרמיות, שוחד ושחיתות והערכת מוכנות החברה לתת מענה לסיכונים אלה
  •    יישום תכניות המשכיות עסקית ותפעולית
  •    כתיבת נהלים רלוונטיים
  •    הסדרת ממשקי העבודה ותחומי האחריות להגברת השקיפות וזרימת המידע בארגון בהיבטי ממשל תאגידי