עמוד הביתתעשיותנדל"ן ומלונאות

נדל"ן ומלונאות

בעידן בו התחרותיות הולכת וגוברת ואתגרים חדשים צצים מידי יום, הישרדותן והצלחתן העתידית של חברות בתחום הנדל"ן נבחנת ביכולתן להסתגל במהירות לשינויים המתרחשים בסביבה העסקית בה הן פועלות.


חברות בתחום הנדל"ן מחויבות באופן תדיר להתייחס לסוגיות שונות, כגון שינויים רגולטורים, שיקולי מיסוי מקומי ובינלאומי ושיקולי מימון הפעילות העסקית.

תחום הנדל"ן הינו אחד מתחומי הליבה באסטרטגיה של EY העולמית בכלל ושל ישראל בפרט.
מחלקת הנדל"ן מספקת מכלול פתרונות עסקיים, המסייעים לקבוצות מהתעשייה להתמודד עם ההשפעות הדינמיות של הכלכלה הישראלית והבינלאומית. מחלקת הנדל"ן הגלובלית שלנו מעניקה לנו פרספקטיבה בינלאומית על התעשייה, ומאפשרת שיתוף פעולה על מנת לסייע לכם במתן פתרונות המותאמים לצרכים המיוחדים שלכם ולמיצוי הפוטנציאל. המומחים שלנו מרחבי העולם יסייעו בעזרת חשיבה יזמית וניסיון טכני עמוק.
 
לקבוצת הנדל"ן של EY בישראל ניסיון רב שנים וידע נצבר בהיבטים העסקיים, המיסויים והחשבונאיים הייחודים לחברות הפועלות בתחום, תוך אימוץ מתודולוגיות ושימוש בטכניקות ייעוץ, הנשענות על ניסיון עם רוב החברות הגדולות בתחום.
 
בעזרת סניפינו ברחבי העולם אנו מלווים את לקוחותינו בהשקעותיהם מחוץ לישראל, הן במסגרת מציאת מבנה השקעה אופטימלי והן בביצוע בדיקות נאותות לנכסים הנרכשים.
 
בין שירותי המחלקה: מיסוי מקרקעין ושבח, מיסים עקיפים, מיסוי בינלאומי, מרכז השקעות, ליווי עסקאות להשקעה בארץ ובחו"ל, ייעוץ במערכות מידע ובקרה, בניית מודלים כלכליים וליווי פרויקטים מסוג B.O.T ו-P.F.I, ליווי הנפקות בארץ ובלונדון ועוד.
 
שירותים ופתרונות ייעודיים לענף הנדל"ן:
 
ביקורת ושירותים נלווים:
 
◄      ביקורת חשבונות ומערך הבקרה הפנימית
◄      ייעוץ בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף
◄      סיוע בעריכת דוחות כספיים לפני הנפקה לציבור
◄      ייעוץ ביישום תקני חשבונאות בינלאומיים
 
 
שירותים כלכליים:
 
◄      הנפקות ציבוריות - ייעוץ וליווי בתהליך ההנפקה ולאחריה (ישראל, אירופה, ארה"ב)
◄      קשר שוטף למשקיעים פוטנציאלים
◄      מיזוגים ורכישות
◄      תכניות עסקיות
◄      רה-ארגון ושינוי מבנה
◄      הערכת שווי
◄      מאגרי מידע וניהול ידע
◄      תכנון אסטרטגי, מימון פרויקטים וייעוץ ארגוני
◄      עריכת בדיקות נאותות
 
 
 מיסוי:
 
◄      ייעוץ ותכנון מיסוי ישראלי
◄      ייעוץ ותכנון מיסוי בינלאומי
◄      תכנון מס וסיוע בהקמת פעילות חדשה בישראל ובחו"ל
◄      התייחסות לסוגיות מס רלוונטיות לענף הנדל"ן
◄      ייעוץ ותכנון מיסוי מקרקעין ומיסים עקיפים
◄      טיפול במרכז השקעות
 
 
ייעוץ במערכות מידע:
 
◄      תכנון, בחירה וליווי הטמעה של מערכות מידע ובכלל זה ERP, מערכות פיננסיות ולוגיסטיות
◄      ביקורת ענ"א ואבטחת מידע
◄      תכנון והקמה של מערכות ניהול ביצועים ומדידת נהלים
◄      ייעוץ בתכנון מערכות לאחוד דוחות כספיים
 
 
ניהול סיכונים:
 
◄      מיפוי בקרות ובדיקת אפקטיביות לבקרות פיננסיות וחשבונאיות
◄      סקרי סיכונים ומיפוי איומים
◄      ביקורת פנימית
◄      סקר סיכוני מעילות והונאות
◄      ביקורת חקירתית
◄      בדיקת עמידה בייעוץ בנושא SOX ישראלי
◄      ייעוץ באכיפה מנהלית
 
 
שילוב הידע המקומי שלנו בניתוח ובדיקת עסקאות עם הידע של השוק הגלובלי, המגיע ממשרדי EY בחו"ל, מעניק ללקוחותינו את כל המידע הנדרש לבחינת וביצוע עסקאות.