עמוד הביתתעשיותמגזר ציבורי

מגזר ציבורי

 

מחלקת המגזר הציבורי ב-EY שמה לה למטרה להיות גורם ייעוץ ובקרה מוביל במגזר הציבורי, לטובת פיתוח שירותים טובים יותר עבור האזרחים והתעשייה, באמצעות שילוב ידע ויכולות של הפירמה עם הכרות מעמיקה של המגזר הציבורי בישראל.

באזורים רבים בעולם גוברת הדרישה הציבורית להרחבת סל השירותים הניתנים ע"י המדינה לאזרחיה, לגיוון והתאמת הערוצים בהם ניתנים השירותים ולקבלת שירותים ממשלתיים יעילים, במקביל לביקוש גובר לשקיפות ואחריות בנושאים ציבוריים. המציאות התקציבית מעודדת צמצומים והתייעלות, והממשלות חייבות לעשות יותר במשאבים פחותים, בדרכי פעולה ואסטרטגיות שאפיינו עד לא מזמן רק את המגזר העסקי. לכן ממשלות וארגונים ציבוריים ברחבי העולם עסוקים באופן תמידי במציאת תשובות חדשניות לאתגרים מורכבים.

אנו ב-EY משלבים פרקטיקות מובילות מהמגזר העסקי יחד עם הבנת הצרכים המגוונים של המגזר הציבורי, תוך מיקוד ביכולת הממשלות לספק שירותים ציבוריים משופרים. בהתבסס על ניסיון רב, אנו עובדים עם המגזר הציבורי בישראל על חיזוק הארגונים השייכים לו, שיפור יחסי עלות-תועלת והשגת שיפור מתמשך. מחלקת המגזר הציבורי ב-EY ישראל היא חלק מרשת גלובלית של כ- 15,000 יועצים מומחים בסקטור, המאפשרת לנו ללמוד ביתר קלות מהנעשה במקומות אחרים בעולם, להביא תובנות, מקרי בוחן ורעיונות מרחבי הגלובוס. אנו מתמקדים בכלל הרבדים הציבוריים: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, גופים סטטוטוריים, גופי בריאות, אקדמיה וארגוני מגזר שלישי, ומובילים בגופים אלה פרויקטים בתחומי טרנספורמציה ארגונית, אסטרטגיה ועיצוב מדיניות, מודלי הפעלה ומבנים ארגוניים, סקירות, מחקרים,  Benchmarkוניתוח נתונים, יישום והטמעה של דיגיטציה וטכנולוגיות מידע בארגון, שיפור תהליכים וטיוב רגולציה, שירותי חדשנות, עיצוב תהליכים ושירותי ציבור וחוויית לקוח, בדיקות היתכנות וכדאיות כלכלית, ניהול סיכונים ועוד.