עמוד הביתתעשיותמדעי החיים, ביוטכנולוגיה וציוד רפואי

מדעי החיים, ביוטכנולוגיה וציוד רפואי

קידום חדשנות בזמנים של שינוי.

חברות בתחום מדעי החיים, החל מחברות הזנק ועד חברות רב-לאומיות, מתמודדות עם אתגרים רבים הנובעים מהקשחת הרגולציה, כניסת תרופות גנריות וקשיי מימון. עקב כך, חברות נאלצות להתמקד בתחומי פיתוח מסוימים ולכן הגישה לשירותי בריאות מקבלת חשיבות מחודשת.

הצלחה מחייבת אסטרטגיות גמישות ומודלים עסקיים חדשניים. כיום נדרש מן החברות לבצע שינוי משמעותי ולספק פתרון הוליסטי, התואם את הסביבה העסקית החדשה שהתגבשה בתחום.
 
מרכז מדעי החיים הגלובלי של EY מאחד צוות בינלאומי של מומחים, אשר יסייע לכם ליצור מודלים עסקיים חדשניים, תוך מציאת שיתופי פעולה ייחודיים המאפיינים את אתגרי השעה. אנשי EY יסייעו בבניית תהליך מובנה, שיטתי והדרגתי לשם הצלחה בסביבה התחרותית והמורכבת של היום. כמו כן, אנו נוכל לסייע להתגבר על הקושי בהשגת מימון בתחום, הן מגורמים פרטיים והן באמצעות תמריצים ממשלתיים. 
 
בין אם מדובר ביצירת שיתופי פעולה, שיפור הפעילות, מחקר של שווקים חדשים או השגת תובנות מקצועיות, אנו יכולים לעזור לכם להצליח בסביבה המורכבת, התחרותית ומלאת הסיכונים של היום.