עמוד הביתתעשיותהתעשייה הקיבוצית

התעשייה הקיבוצית


התעשיה הקיבוצית מהווה כ- 9% מהתעשיה בישראל ומתמקדת בתחומי התעשייה המסורתית. כ70% - מפעילות התעשייה הקיבוצית נמצאת באיזורי הפריפריה. תעשיה זו מתאפיינת ברמה גבוהה של נאמנות ומחויבות בקרב המנהלים והעובדים.

פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי EY ישראל מטפלת באופן ייעודי במפעלים קיבוציים החל משנת 1968. המסע המשותף עם התעשייה הקיבוצית החל בתחילת שנות ה-90 עת הובילה הפירמה יוזמה בתחום גיוסי הון של מפעלי התעשייה הקיבוצית, אשר כללה פיתוח מודלים ומתודולוגיה המתאימים להנפקה פרטית, ציבורית או הכנסת משקיע אסטרטגי.

מחלקת התעשייה הקיבוצית ב-EY בניהולו של רו"ח בני מוכתר מתמחה בכל הנושאים הייחודיים לתעשייה הקיבוצית, נתמכת על-ידי כל המחלקות המתמחות בפירמה בישראל ובפירמה הבינלאומית, בניהן: מיסים, ביטוח לאומי, מיסוי פרטי, מיסוי נדל"ן, מע"מ, מיזוגים ורכישות, מיסוי בינלאומי, מחירי העברה, מימון פרויקטים, ייעוץ עסקי, מערכות מידע למנהלים, תכניות עסקיות, תכניות תמריץ בארץ ובחו"ל (מרכז השקעות ומענקי מו"פ), תמחיר, הנפקות לציבור, גיוסי הון ממשקיעים, ניהול הון אישי, ניהול סיכונים, ביקורת פנים, בחירת מערכות מידע, אבטחת מערכות מידע ועוד. אנשי מחלקת התעשייה הקיבוצית מעניקים שירותי ביקורת וייעוץ ברמה גבוהה ביותר, על-פי המתודולוגיות של EY ובסטנדרטים גבוהים של בקרת איכות, יעילות ואיתור סיכונים. למחלקה ניסיון רב במגוון רחב של תחומים הקשורים לתעשייה הקיבוצית.