עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכוני מיסוי בינלאומי יוני-יולי 2019

חוזרים מקצועיים

עדכוני מיסוי בינלאומי יוני-יולי 2019


אנו שמחים להביא בפניכם מקבץ של עדכוני מיסוי בינלאומי לחודשים יוני-יולי 2019.
הניוזלטר עוסק הפעם בעדכונים הבאים:

  • MLI – שינוי באמנות המס של מדינת ישראל;
  • שינוי תקדימי בדרישות המהות הכלכלית במדינות (Offshore BVI, קיימן וכו');
  • החלטות בית המשפט של האיחוד האירופי (CJEU) בנוגע לדרישות מהות כלכלית של חברות האיחוד המשלמות ריביות ודיבידנדים;
  • הצעות חקיקה ליישום חובת גילוי על עמדות חייבות בדיווח (MDR);
  • אימוץ חקיקת ה-Digital Services Tax במדינות שונות;
  • עדכון טופס 1385: הצהרה על עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים;
  • פסק דין אלטרה בארה"ב – השלכת תשלום מבוסס מניות על מחירי העברה. 


לצפייה בניוזלטר - לחצו כאן.
 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.
לפרטים נוספים: שחר בוסטין, מנהלת פיתוח עסקי מחלקת מיסים -  Shachar.Bustin@il.ey.com
 
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.