עמוד הביתחוזרים מקצועייםשינויים מרחיקי לכת במערכת המס של בליז וסיישל - 27.10.19

חוזרים מקצועיים

שינויים מרחיקי לכת במערכת המס של בליז וסיישל - 27.10.19

 

בהמשך לשינויים המהותיים שחלו בעת האחרונה בטריטוריות offshore שונות, נערכו לאחרונה גם שינויים מרחיקי לכת בחקיקת המס של בליז וכן של איי סיישל.

בשונה מהשינויים שנערכו בטריטוריות offshore שונות, אשר עוסקים בעיקר בדרישות לקיומה של מהות כלכלית והטלת חובות דיווח וסנקציות כבדות, השינויים בבליז ובאיי סיישל עשויים להוביל למיסוי בפועל של חברות בינלאומיות הפועלות בטריטוריות אלו וכן להגשת דוחות מס מקומיים במקרים מתאימים.

בבליז:

  • הוטל מס עסקים על חברות מסוג International Business Company ("IBC") הפועלות בבליז והן יהיו כפופות למס בשיעורים שבין 1.75%-3% בהתאם לגובה ההכנסה וחלקן עשויות להידרש להגשת דוחות בהתאם לכללי ה- IFRS.
  • בנוסף, בליז הצטרפה לגל החדש של החקיקות במדינות offshore ובהתאם נדרשת מהות כלכלית בבליז לחברות המקיימות פעילות רלוונטית כגון עסק של מימון וליסינג, ניהול קרנות, שירותי מטה, החזקת חברות ועוד. חברת IBC שאינה עומדת בדרישות צפויה לסנקציות, לרבות מחיקה של החברה מן המרשם.

בסיישל:  

  • הוחל משטר מס טריטוריאלי, החל מיום 1 בינואר 2019. לפיכך חברות המאוגדות באיי סיישל ומייצרות הכנסות שמקורן בפעילות אשר נצמחה באיי סיישל, חייבות במס עסקים באיי סיישל שעשוי להגיע ל- 33% מס.
  • חובת דיווח של חברות IBC - חברות IBC אשר מייצרות הכנסות שמקורן בסיישל חייבות בדיווח על ההכנסה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההכנסה, לרבות דיווח על הפעילות בגינה נוצרה הכנסה חייבת. בנוסף, התווספה דרישה להגשת דו"ח שנתי לרבות דוחות כספיים מבוקרים בתוך שנה מיום קבלת ההכנסה שמקורה בסיישל.
  • חברות SLC - חברות אשר קיבלו רישיון מיוחד עד ליום 16.10.17, יוכלו ליהנות מהקלות ותנאי מעבר שונים, ובהן – מס מחזור של 1.5%, פטור מניכוי במקור ועוד.

    בנוסף, חלו שינויים גם ביחס לחובת ניכוי מס במקור על דיבידנדים, תמלוגים וריבית, וכן ביחס לדרישות מחירי העברה.   


כמו כן, טריטוריות off shore נוספות משנות בימים אלו את חוקיהן הפנימיים, בעקבות מגמה זו ולכן מומלץ לעקוב אחר ההתפתחות בכל טריטוריה רלוונטית הנופלת לקטגוריה זו.

נוכח השינויים הנ"ל, אנו ממליצים לכלל לקוחותינו הפועלים בטריטוריות אלה, לבחון בהקדם את השלכות השינויים האמורים על פעילותם, לעקוב אחר ההתפתחויות הצפויות בתקנות, לבחון אפשרות לביצוע שינויים נדרשים במודל הפעילות ולהיערך בהתאם לחובות הדיווח הנדרשות.
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:
ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com
סול ישראל, טל': 03-6232534, מייל: Saul.Israel@il.ey.com
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com
דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com
אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל:Alex.Singer@il.ey.com


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.