עמוד הביתחוזרים מקצועייםשינוי בשיעורי מס החברות בהודו - עדכון - 25.9.19

חוזרים מקצועיים

שינוי בשיעורי מס החברות בהודו - עדכון - 25.9.19

 

ביום 20 בספטמבר, 2019, משרד האוצר ההודי פרסם הודעה על שינוי חקיקה של חוקי המס המקומיים. השינויים טרם עודכנו באופן רשמי בפקודת מס הכנסה בהודו,  אך הם צפויים להתעדכן בקרוב ותחולתם תיכנס לתוקף החל מיום ה- 1 באפריל 2019.

ראו להלן את עיקרי שינוי החקיקה:

  • מתן אפשרות לחברות מקומיות העוסקות בכל תחום פעילות לשלם מס חברות בשיעור מופחת של כ- 22% (25.17% כולל היטלים), וזאת בהשוואה לשיעור מס חברות של כ- 30% (34.94% כולל היטלים). חברה אשר תבחר במס המופחת לא תוכל ליהנות מפטורים/תמריצים שונים המופיעים בחקיקה. לכן מומלץ לבצע בחינת כדאיות בטרם יישום, וזאת בין היתר, מכיוון שהבחירה אינה חוזרת, ולכן אין אפשרות לחזור לשיעור המס הגבוה יותר הנוהג כיום. הבחירה בשיעור המופחת צריכה להיעשות לפני הגשת דוח המס.

  • כמו כן, חברות אשר יאמצו את שיעור מס החברות המופחת (22%) לא יתחייבו עוד בתשלום מס מינימום אלטרנטיבי (MAT). בנוסף, חברות אשר יעדיפו להישאר בשיעורי המס הגבוהים הנהוגים כיום, ישלמו מס מינימום (MAT) בשיעור מופחת של כ- 15% בהשוואה ל- 18.5% לפני השינוי.

  • במטרה לעודד השקעות חדשות בייצור ותעשייה, על חברות מקומיות אשר עוסקות בייצור והתאגדו לאחר התאריך 1 באוקטובר, 2019, יחול שיעור מס חברות מופחת בשיעור של כ- 15% (17.01% כולל היטלים), ללא חבות בשיעור מס מינימלי (MAT).

  • יובהר כי במסגרת שינוי החקיקה האמור לא חל שינוי במס המוטל בהודו בעת חלוקת רווחים (Dividend distribution tax).


כל שינויי החקיקה האמורים יכנסו לתוקף החל מיום 1 באפריל, 2019, וייושמו החל משנת המס 2019-20.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:


ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.kafri@il.ey.com

סול ישראל, טל': 03-6232534, מייל:  Saul.Israel@il.ey.com

מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com

דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל:Alex.Singer@il.ey.com

 
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מיסוי בינלאומי.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.