עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושאי הגירה - 22.9.19

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושאי הגירה

 

מספר ביקורים בשנה תחת אשרת עבודה ל-90 יום

רשות האוכלוסין וההגירה אישרה כי ניתן להנפיק אשרת עבודה ב'1 ל-90 יום באופן רציף או מצטבר, תוך צבירת 90 ימים בשנה קלנדרית, בעוד שבעבר ניתן היה להנפיק את האשרה לביקור אחד רצוף אשר אינו עולה על שלושה חודשים.

כל ביקור לישראל יצריך הגשת בקשה חדשה להיתר עבודה ואשרה, וכן הליך קונסולרי המתבצע על ידי המומחה בקונסוליה הישראלית בחו"ל.

משך הטיפול הסטנדרטי לקבלת היתר עבודה הינו בין שישה לשמונה שבועות, מיום הגשת הבקשה לרשויות.

כתזכורת, דרישת השכר לאשרת עבודה ב'1 ל-90 יום, נכון להיום, הינה 5,300 ש"ח/ כ-1,500 דולר ארה"ב (נתון לעדכונים שנתיים), המייצג שכר מינימום בישראל.

מעסיקים ייהנו משינוי זה מאחר ויוכלו לשלוח עובדים לישראל מספר פעמים בשנה קלנדרית, בהתחשב בעובדה שסך הימים בישראל לא יעלה על 90 יום (כל שעה במהלך היום נחשבת ליום שהות מלא).

 

עדכון לגבי ימי הפעילות של משרדי הממשלה במהלך החגים הקרובים:

משרדי הממשלה יהיו סגורים במהלך החגים הקרובים, כלהלן:

  • ראש השנה - 29 בספטמבר 2019, חזרה לעבודה בתאריך 2 באוקטובר 2019.
  • יום כיפור וסוכות - 8 באוקטובר 2019, חזרה לעבודה בתאריך 22 באוקטובר 2019.

בתאריכים הנ"ל לא יונפקו היתרי העסקה ואשרות עבודה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ועל כן צפויים עיכובים.

כמו כן, מומלץ למומחים אשר צריכים לגשת לקונסוליות הישראליות בחו"ל, לבדוק את ימי קבלת הקהל בקונסוליה טרם הגעתם.

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בשירותי הגירה, והגשת בקשות לוויזות. למידע נוסף יש לפנות ל:

חגית קורין-פרנקל            korine.hagit@il.ey.com            03-36232733           

הילה עוזר                      hila.ozer@il.ey.com                 073-3799987


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.