עמוד הביתחוזרים מקצועייםאיחוד עוסקים – חובת דיווח דו"ח שנתי מסכם – נוהל דיווח מקוון - 15.9.19

חוזרים מקצועיים

איחוד עוסקים – חובת דיווח דו"ח שנתי מסכם – נוהל דיווח מקוון

 

בהמשך לחוזר לקוחות מספר 57/2019 מיום 4 בספטמבר, 2019 בדבר הגברת האכיפה ברשות מיסים בשל אי דיווח דו"ח איחוד עוסקים שנתי מסכם, להלן הנחיות לשם סיוע בדיווח המקוון באתר רשות המיסים:

  1. לצורך כניסה לאתר ודיווח יש להצטייד בקוד משתמש וסיסמה (לכניסה לאתר לחצו כאן). ככל שאין ברשותכם משתמש וסיסמה, ניתן ליצור קשר עם המענה הטלפוני של הרשות במספר הטלפון שלהלן: 4954*. לחלופין, ניתן להשתמש באופציה "שכחתי סיסמה" ולפעול לפי ההנחיות המופיעות.
  2. תשומת ליבכם – חובת הדיווח חלה על כל אחת מהחברות הרשומות במסגרת איחוד העוסקים בהתאם לסעיף 56 לחוק (סוג תיק 61). כלומר, יש לבצע דיווח נפרד לכל אחת מהחברות באיחוד. כמו כן, יש לדווח גם חברות הרשומות בסוג תיק 48 ו-52.
  3. במסגרת הדיווח יהא על החברות לדווח את לדווח את מחזור העסקאות (לפני מע"מ) מול עוסקים באיחוד ומול עוסקים מחוץ לאיחוד, וכן לדווח את התשומות (לפני מע"מ) שנרכשו מעוסקים באיחוד ומעוסקים מחוץ לאיחוד, וזאת לגבי כל אחת מהחברות באיחוד.

 

לפרטים נוספים ולסיוע, ככל שנדרש, ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.