עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול מענק – הגשת בקשות סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה - 12.9.19

חוזרים מקצועיים

מסלול מענק – הגשת בקשות סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה

 

  • רקע – מסלול המעודד חברות גדולות להקים / להרחיב מרכזי מו"פ בפריפריה ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו.
  • מטרת המסלול – תמיכה בחברות ישראליות גדולות (מכירות של מעל 70 מיליון דולר) המקימות שלוחות (מרכזי מחקר ופיתוח) או מרחיבות את פעילותן הקיימת בפריפריה של מדינת ישראל ולבסס עוגנים של מצוינות טכנולוגית באזורים אלו. כל זאת במטרה לעודד התבססות מוקדי חדשנות טכנולוגית בפריפריה והתרחבות מערכת החדשנות (האקו-סיסטם) הישראלית לאזורים אלו.
  • הטבות במסגרת הקול קורא:
  • תמיכה במשך שלוש שנים (אישור תלת-שנתי בשנה ראשונה ודו-שנתי בשנייה) בשיעור של 50% – 70% מהוצאות המו"פ המאושרות עבור הקמת שלוחה (מרכז מו"פ) של פעילות חדשה בפריפריה.
  • תוכרנה הוצאות היערכות בהיקף מענק של עד 3 מיליון ₪
  • חברות הסדר (חברות עתירות השקעה במו"פ) תהיינה פטורות מתשלום תמלוגים 
  • תאריך הגשה:
  • תאריך אחרון להגשה 31.10.19 עד השעה 14:00

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.


בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.