עמוד הביתחוזרים מקצועייםברקזיט – עדכון - 9.9.19

חוזרים מקצועיים

ברקזיט – עדכון - 9.9.19

 

ביוני 2016, הצביעו אזרחי בריטניה במשאל עם על עזיבת האיחוד האירופי - ברקזיט. נכון לעכשיו, משא ומתן עם האיחוד האירופי לא הבשיל לכדי הסכמות, כך שככל שלא יכרת הסכם עד ליום 31/10/19, בריטניה צפויה לצאת מהאיחוד 'ללא הסכם'.

ההשלכות המיסויות מיציאת בריטניה מהאיחוד ללא ההסכם כוללות בין היתר:

ניכוי מס במקור:

  • ניכוי מס במקור על דיבידנד/ריבית/תמלוג לחברות בריטיות, מקום בו דירקטיבה אירופאית מעניקה שיעור מס מופחת ביחס לאמנת המס הרלבנטית (ככלל, הדירקטיבות מעניקות פטור מניכוי מס במקור על תשלומי דיבידנד בין חברות בתוך האיחוד אשר יש ביניהן החזקה של 25% או יותר, או בעניין ריבית/תמלוגים גם בין שני חברות אחיות באיחוד אשר מוחזקות 25% או יותר ע"י חברה אחרת).
    • מדינות אשר צפוי לחול בהן ניכוי במקור על חלוקות דיבידנד לבריטניה: צ'כיה, סלובקיה, קרואטיה, איטליה, אוסטריה, רומניה, יוון וגרמניה.   
    • מדינות אשר צפוי לחול בהן ניכוי במקור בגין ריבית או תמלוגים לבריטניה: בולגריה, קרואטיה, קפריסין, צ'כיה, אסטוניה, איטליה, לטביה, ליטואניה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובניה וסלובקיה, בכפוף לקיום פטורים תחת הדין המקומי.
  • ניכוי מס במקור בארה"ב – אחד המבחנים בסעיף ה-LIMITATION ON BENEFITS (LOB) באמנת המס עם ארה"ב הינו ה-DERIVATIVE BENEFITS TEST – קרי, חברה ב-EU אשר לא עומדת בתנאי ה-LOB יכולה להסתמך על עמידה בתנאי ה-LOB ע"י בעלת מניותיה שהינה גם תושבת EU. לפיכך, ייתכן ויציאה של בריטניה מהאיחוד תשפיע על ניכויי מס במקור על תשלומים מסוימים מארה"ב אשר נהנים מהקלה זו.

מכס:

  • לפי פרסומים של ממשלת בריטניה, ביציאה מהאיחוד ללא הסכם, על מנת להימנע מעליית מחירים לצרכנים, יוסרו זמנית לתקופה של עד 12 חודשים המכסים על כ-87% משווי הסחורות המיובאות לבריטניה.

אשרות עבודה:

  • בהתאם למסמך עקרונות אשר פורסם ע"י ממשלת בריטניה במרץ 2019, גם במקרה של יציאה מהאיחוד ללא הסכם, תושבי האיחוד אשר נמצאים בבריטניה יוכלו להישאר ולהמשיך לעבוד ללא אשרה מיוחדת. יחד עם זאת, עד סוף 2020, אלו שירצו להישאר יצטרכו להגיש בקשה מתאימה לרשות ההגירה – אשר צפויה לנקוט בגישה מקלה.

יצוין כי בימים אלה ממש מתקיימים דיונים בנושא, לרבות מגעים לדחיית יציאה ללא ההסכם, לרבות העברת חקיקה אשר מטרתה לאסור יציאה ללא הסכם. 

אנו נמשיך לעדכנכם על כל התפתחות בעניין זה.   
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

מוטי תגר טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

סול ישראל , טל': 03-6232534, מייל: Saul.Israel@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.