עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקלה לגבי הגשת הודעה בדבר השמדת מלאי - הבהרת רשות המיסים - 8.9.19

חוזרים מקצועיים

הקלה לגבי הגשת הודעה בדבר השמדת מלאי - הבהרת רשות המיסים - 8.9.19


הרינו לעדכנכם כי לאחרונה פורסמה הבהרת רשות המסים להוראת ביצוע מספר 14/2018 בנושא השמדת מלאי. על פי ההבהרה, עסקים מסוימים המבצעים השמדת מלאי באופן שוטף (בעיקר בתחומי המזון והפארמה) לא יידרשו להודיע 30 יום מראש לפקיד השומה על השמדת המלאי, אלא יהא עליהם לצרף הודעה בדבר שגרת השמדת המלאי כאמור לדוח השנתי וכן לערוך פרוטוקול בגין השמדת המלאי.

לקריאת הבהרת הרשות - לחצו כאן.

לקריאת הוראת ביצוע 14/2018- לחצו כאן.
 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.