עמוד הביתחוזרים מקצועייםהזדמנות אחרונה לקבלת תמיכה בתחום הבנייה המתועשת לשנת 2019 - 20.11.19

חוזרים מקצועיים

הזדמנות אחרונה לקבלת תמיכה בתחום הבנייה המתועשת לשנת 2019 - 20.11.19

 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון  מעודדים מעבר מבניה קונבנציונלית לשיטות בניה מתועשות.

יזמי בנייה או קבלנים ראשיים המעוניינים לעבור מבניה קונבנציונאלית לבנייה מתועשת, יכולים להגיש בקשה לסיוע כספי לטובת ביצוע פרויקטים של דירות בבנייה מרקמית רוויה למגורים, בהתאם לשיטות הבניה המתועשות המפורטות במסגרת הוראת מנכ"ל 4.40.

השתתפות בתוכנית, בהתאם לכל אחד מהמסלולים המוצעים בה, מקנה סיוע כספי של אחד מהסכומים הבאים 10,000, 15,000 או 20,000 שקלים לדירה, עד 150 דירות.

הסיוע עבור בנייה ירוקה עד לתקרה של 500,000 שקלים לבקשה.

בנוסף קבלנים רשומים המעוניינים לעבור מבניה קונבנציונאלית לבנייה מתועשת, יכולים להגיש בקשה לסיוע כספי לטובת רכישת ציוד לבנייה מתועשת, במסגרת הוראת מנכ"ל 4.39.

 

ניתן להגיש בקשה אחת לקבלת סיוע עבור הציוד המפורט בהוראה כולל הדרכות להפעלתו.

גובה הסיוע הוא בשיעור 50% מסך התוכנית המאושרת ועד סך כולל של 500,000 שקלים.

הסיוע יינתן בשיטת "כל הקודם זוכה".

 

ניתן להגיש בקשות עד תאריך 4.12.19 עד השעה 14:00.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

      בחיפה – ענבל שחר, בטלפון 04-8654009 או במייל Inbal.shachar@il.ey.c

                   ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל Anat.Weisman@il.ey.com

   בתל אביב – שני סופר, בטלפון 03-5639862, או במייל shany.sofer@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.