עמוד הביתחוזרים מקצועייםשלילת ניכוי מס תשומות בגין מכירות Drop Shipment - 18.11.19

חוזרים מקצועיים

שלילת ניכוי מס תשומות בגין מכירות Drop Shipment - 18.11.19

 

רקע

לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק דין בעניינה של חברת מוגוגו (ע"מ 49963-03-17), אשר דן בשאלת ניכוי מס התשומות של החברה בקשר לעסקאות "Drop Shipment".

תיאור המקרה

מוגוגו פיתחה ועיצבה מערכות ריהוט מודולריות בישראל, כאשר הייצור נעשה בווייטנאם, ומשם נשלחו המוצרים מאתר הייצור בווייטנאם למפיצים של החברה בחו''ל (''Drop Shipment"). רשויות מע''מ שללו מהחברה את ניכוי מס התשומות אשר שימש לפעילותה, בטענה שלא ביצעה עסקאות חייבות במע''מ בישראל, וזאת מכיוון שהרהיטים החל משלב יצורם ועד למכירתם ללקוחות, לא היו בישראל, לא יובאו לישראל ולא יוצאו ממנה.

החברה טענה מנגד, שהיא מכרה נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ (ולא נכס מוחשי), והיא עומדת בתנאי סעיף 30(א)(2) לחוק מע''מ, אשר עוסק במכר נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ, מפני שעיקר פעילותה של החברה בישראל נגע לפיתוח ולעיצוב המוטמעים במערכת, וכי ישנו פטנט רשום בארה''ב בנוגע לטכנולוגיה שלה, על שם בעל מניותיה. החברה נשענה על החלטת מיסוי 2625/15 שפורסמה על ידי רשויות מע"מ, במסגרתה רשויות מע"מ סיווגו עסקת מכירת מוצר מוחשי כייצוא של נכס בלתי מוחשי (הן מבחינת המהות והן מבחינת עלויות הפיתוח). החלטה זו, אשר סיווגה את עסקאות ה-''Drop Shipment" כעסקה בישראל, אפשרה לחברה לקזז מס תשומות אשר היה כרוך בפעילותה. בהחלטת המיסוי נקבע כי כל מקרה ייבחן לגופו.

פסיקת בית המשפט

בית המשפט בעניין מוגוגו פסק כי החברה עוסקת במכירה של נכס מוחשי וכי מהות העסקה הינה מכירה של נכס מוחשי אף אם הושקעו בו תשומות עיצוב. בכל נכס מוחשי מוטמעים רכיבים עיצוביים או טכנולוגיים, ואין הדבר מורה כשלעצמו על כך שעיקר המוצר הוא נכס בלתי מוחשי. כמו כן, העובדה כי החברה משתמשת בפטנט הרשום על שם בעל מניותיה ללא מסמך להעברת זכויות השימוש בפטנט, אינה מחזקת את טענותיה.

בית המשפט הדגיש כי פיתוח ועיצוב אינן בבחינת זכות בקניין רוחני או נכס בלתי מוחשי, אלא הן הפעולות אשר כתוצאה מהן אפשר ותיווצר זכות בקניין רוחני.

השלכות

בהתאם לאמור לעיל, אנו ממליצים לבחון בכל מקרה לגופו את הרכב ומהות ההוצאות במקרים של מכירות''Drop Shipment", לצורך בדיקת הזכאות לקיזוז מס תשומות, כפי שנקבע על ידי רשויות מע"מ בהחלטת מיסוי שפורסמה על ידם.

 

לפרטים נוספים ולסיוע, ככל שנדרש, ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.