עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקצאת רווחים: טיוטת ה-OECD לעקרונות חדשים - 24.10.19

חוזרים מקצועיים

הקצאת רווחים: טיוטת ה-OECD לעקרונות חדשים - 24.10.19

 

ב- 9 באוקטובר 2019, פרסם ה-OECD מסמך מהפכני ובו מפורטת גישת ה-OECD להקצאת רווחים בין מדינות של חברות הפועלות במרחב הכלכלה הדיגיטלית. בעוד שההצעה עודנה מהווה טיוטה לדיון, והיא איננה משקפת הסכמה בין המדינות, היא כן מצביעה על הכיוון המסתמן של אתגרי המס הבינלאומיים לשנים הקרובות. ההצעה מצביעה על מגמה של התרחקות מעקרון אורך הזרוע, ובאה על רקע הניסיון למסות חברות שפועלות באמצעים דיגיטליים, או בכל דרך שאינה מצריכה זיקה פיסית (נקסוס) למדינת הפעילות. ההצעה תחול על כל ארגון המקיים ממשק לקוח ומוכר לצרכני קצה.

הגדרה זו מהווה דרמה בכללי המיסוי הבינלאומי ומחירי העברה הנהוגים בשנים האחרונות. זאת, הן משום שהיא נבדלת מתפיסת "מוסד הקבע" הקיימת, והן משום שהיא מתווה עקרונות של הקצאת רווחים שלא על פי עקרון אורך הזרוע, אלא על פי היקף מכירות בכל מדינה על פי נוסחה.

ההצעה מכילה מנגנון מוסדר של שלושה שלבים להקצאת רווחים, מעבר לעקרון אורך הזרוע:

  1. שימוש בנוסחה מבוססת היקף מכירות להקצאת רווחים שיוריים של הקבוצה הרב- לאומית;
  2. במקרים של נוכחות פיסית, חישוב תגמול קבוע על פעילויות שיווק והפצה בסיסיות;
  3. ביצוע התאמות להקצאת רווח לשוק בו הפעילות המקומית חורגת מפעילויות בסיסיות, ועל ידי כך בחינת גביית מסים נוספים.  

לבסוף, ההצעה שוקלת מנגנונים למניעת אי הסכמות ופתרון סכסוכים בהתאם לשלושת שלבי ההקצאה. זאת, תוך הכרה בכך שנדרשת עבודה טכנית נוספת ואיסוף מידע ציבורי בנושאי מדיניות, מינהל ונושאים טכניים. בשלב הבא, מזמן ה-OECD את המעוניינים בכך לספק את הערותיהם לטיוטה, לקראת דיוני המשך שייערכו ב- 21-22 לנובמבר בפריז.

יש לשים לב לכך שההצעה אינה מתייחסת רק לחברות הפועלות במרחב הכלכלה הדיגיטלית, אלא לכל עסק המקיים ממשק לקוח, אינטראקציה, איסוף מידע או שיווק ממיקום מרוחק. לדבר השלכות מרחיקות לכת לחברות ישראליות רבות הפועלות במדינות יעד במודל של Cost Plus או LRD, שכן לפי השיטה המוצעת, הללו ישלמו יותר מס במדינות הפעילות. לפיכך, יש להתייעץ ולהיערך לאופן היישום בהקדם.


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת מחירי העברה: 03-5680982

ליאור הררי- ניצן, שותף lior.harary-nitzan@il.ey.com

אייל גונן, שותף eyal.gonen@il.ey.com


לאור השלכות אלו אנו מזמינים אתכם לקחת חלק באחד האירועים הבאים:
5.11.19 – כחלק ממפגש לקוחות בנושא הרפורמה בשוויץ נייחד דיון לנושא.
                להרשמה - 
לחצו כאן.
6.11.19 - שיחת ועידה עם מומחי המס שלנו, להרשמה - 
לחצו כאן.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.