עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול מענקים לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל - 21.3.19

חוזרים מקצועיים

מסלול מענקים לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל - 21.3.19

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאה לתכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (הוראת מנכ"ל 4.17).

התכנית מיועדת לתאגידים המבקשים להקים או להרחיב עסק, שעיסוקם העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה (סדר C) או באחד מענפי השירותים (סדר G, I, J, K, M, R על פי הלמ"ס וכמפורט בהוראת המנכ"ל ובנוהל), או מפעל מחזור, אשר בכוונתם לקלוט עובדים נוספים בעסק.

במסגרת התכנית קיימים 2 מסלולים לבחירה:

 
  • במסגרת מסלול זה הוקצו כ- 46 מיליון ₪ בהקצאה תחרותית.
  • מועד אחרון להגשת בקשות: 23.05.2019, עד השעה 15:00.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו:

בחיפה - ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל Anat.Weisman@il.ey.com

בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל Daniela.Garcov@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.