עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול מענק בתכניות הרצה - תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים (רשויות מקומיות) - 12.3.19

חוזרים מקצועיים

מסלול מענק בתכניות הרצה - תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים (רשויות מקומיות) - 12.3.19

נפתח קול קורא להגשת בקשות סיוע לתוכניות מו"פ ולתכניות הרצה המיועדות לחברות טכנולוגיות ישראליות בתחומי רשויות מקומיות, הינו בתמיכה משותפת עם משרד הפנים ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

רקע

המסלול תומך בתוכניות מו"פ ובתכניות הרצה ("פיילוטים") של מוצרים וטכנולוגיות חדשניות בשירות גופי השלטון המקומי,  אשר צפויים להשפיע על ייעול ושיפור השירותים המוענקים לתושבים על-ידי גופים אלו.

מטרת המסלול

היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתומי עבודת הרשויות בשלטון המקומי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים למען פיתוחם ויישומם לטובת שיפור יעילותם.

הטבות במסגרת הקול קורא:

  • תמיכה כספית בשיעור של 20-50% מהוצאות המו"פ המאושרות
  • תמיכה כספית בשיעור של 60% תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת השלטון המקומי בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה או בביצוע תכנית ההרצה
  • אפשרות לתמיכה בחיבור לרשויות מקומיות ובחינת מגבלות רגולטוריות

תאריך הגשה:

תאריך אחרון להגשה 29.04.19 עד השעה 14:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.