עמוד הביתחוזרים מקצועייםתכנית להעלאת הפריון בתעשייה למפעלים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים - 10.3.19

חוזרים מקצועיים

תכנית להעלאת הפריון בתעשייה למפעלים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים - 10.3

התכנית להעלאת הפריון בתעשייה מעודדת שיפור מדדי הפריון באמצעות מתן סיוע על השקעות הוניות ורכות אותן מבצע המפעל ובכך מעלה את רמת פריון העבודה במפעל.

לתכנית זו יוכל לגשת מפעל תעשייתי בבעלות תאגיד, הממוקם באזור עדיפות לאומית או בירושלים, שהכנסותיו בישראל בשנה שקדמה להגשת הבקשה או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא עלו על 200 מיליון ₪ וכן מונה 5 - 250 עובדים.

סוגי הפעילויות (מפעל או קו ייצור) האפשריות בתכנית:

 

פעילות זעירה

פעילות קטנה

פעילות בינונית

היקף מחזור המכירות

עד 10 מיליון ₪

10-75 מיליון ₪

75-200 מיליון ₪

תקרת השקעה מזכה

1 מיליון ₪

5 מיליון ₪

10 מיליון ₪

שיעור הסיוע

30% מסך ההשקעות

המזכות ועד 300 אלפי ₪

30% מסך ההשקעות

ועד 1.5 מיליון ₪

30% מסך ההשקעות

ועד 3 מיליון ₪

תקרת השקעה הונית

800 אלפי ₪

4 מיליון ₪

8 מיליון ₪

השקעה רכה

50-200 אלפי ₪

250 אלפי ₪ - 1 מיליון ₪

500 אלפי ₪ - 2 מיליון ₪

 

ההשקעות המזכות:

  • השקעות הוניות - ציוד ומכונות חדשים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך המפעל, התקנת ציוד, מחשבים לרצפת הייצור, ציוד ומכונות לצורך התייעלות במשאבים וחומרי גלם.
  • השקעות רכות - שיפור המצוינות התפעולית, תהליכי ניהול תכנון מדידה ובקרה, שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.

השיפור הנדרש במדדי הפריון הינו גידול של 30% בערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה.
 

מועד אחרון להגשת בקשות: 23/05/2019.

סך התקציב המיועד למקצה זה הינו 60 מיליון ₪.


מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

בחיפה - ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל Anat.Weisman@il.ey.com

בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל Daniela.Garcov@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.