עמוד הביתחוזרים מקצועייםהרשות לחדשנות: קול קורא למסלול "ממשל-טק"- חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי - 7.3.19

חוזרים מקצועיים

הרשות לחדשנות: קול קורא למסלול "ממשל-טק"- חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי - 7.3.19

הגשת בקשה במסגרת מסלול לעידוד טכנולוגיות בתעשייה המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי.

רקע – בהמשך להחלטת ממשלה מס' 7902 (חכ/14) בנושא הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", נקבע כי המשרד לשוויון חברתי ורשות החדשנות תומכים בתכניות הרצה של מחקר ופיתוח וטכנולוגיות בתחומים הבאים: חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד.

מטרת המסלול – סיוע ליזמים לפתח מוצרים ותהליכים אשר ייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות. תוצרי המסלול יאפשרו שיפור איכות השירות שניתנים בידי משרדי הממשלה וגופים ציבוריים, לרבות הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור, הקטנת הביורוקרטיה הממשלתית, הגנה על מידע ציבורי והנגשת מידע לציבור.

הטבות במסגרת הקול קורא:

ניתן להגיש בקשת תמיכה בשני מסלולים:

      תקציב עד 300,000 ₪:

  •  שנה ראשונה: 80% מהתקציב המאושר
  • שנה שנייה: 70% מהתקציב המאושר
  • שנה שלישית ואילך: 50% מהתקציב המאושר
     

      תקציב בהיקף כספי של עד 4,000,000 ₪:

  • עד 50% מהתקציב מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית

*פטור מתמלוגים: מכירות למדינה, לחברות ממשלתיים ולתאגידים ציבוריים בישראל אינן חייבות בתשלום תמלוגים

 

תאריך הגשה ראשון: 11/04/2019 שעה 14:00


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.