עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושאי הגירה - 01.04.19

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושאי הגירה - 01.04.19

ויזת משקיעים הדדית לישראל וארה"ב

החל ממאי 2019, בכפוף להודעה רשמית של הרשויות, ישראל תיישם מתן אשרת משקיע זר ב'-5 לאזרחים אמריקאים בישראל, המקבילה לויזת E-2 אשר תוענק למשקיעים ישראלים בארה"ב. ויזה מסוג זה מאפשרת למשקיעים ולעובדים מטעמם לשהות בישראל על מנת לפתח השקעה. על המשקיע יהיה להוכיח כי ההשקעה בוצעה ובעלת סיכוי להתרחב בעתיד. הדרישות הרלוונטיות לקבלת הויזה יפורסמו בקרוב.

עדכון לגבי החלטת ממשלה 4110 – הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים למקצועות ענפי התעשייה

על מנת לתמוך בתעשייה הישראלית החליטה ממשלת ישראל לקבוע מכסה של עד 2,000 עובדים זרים לענף התעשייה, בשכר שלא יפחת מ-130% מהשכר הממוצע במשק. החלטה זו עשויה להקל על מעסיקים המזמינים מומחים זרים בתחומים ספציפיים אשר אינם משתכרים כפל השכר הממוצע, כגון חשמלאים, הנדסאים, מכונאים, מפעילי מכונות וכו'. החלטה זו אמנם לא תשנה את פני הענף אך עדיין חיונית לקידום פרויקטים עכשוויים בתחומי התשתיות, תחבורה, בתחום האנרגיה החלופית ועוד. החלטה זו תיכנס לתוקף עם פרסום הנוהל הרשמי על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

עדכון חוזר בעניין דרישת הסף לשכר מומחה זר בבקשות לאשרת עבודה ב'1 לשנה ו-ב'1 מטעם חברות הייטק

בינואר 2019 עודכן כפל השכר הממוצע במשק הישראלי (המפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי) לשכר בסיס של 20,278 ש"ח לחודש (אשתקד 19,604 ש"ח). קריטריון השכר נוגע למומחים זרים העובדים בישראל לתקופה של מעל לשלושה חודשים או המועסקים על ידי חברה שהוכרה כחברת הייטק על ידי רשות החדשנות.

ברצוננו להבהיר כי ניתן להכיל בשכר הבסיס רכיבים כגון: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחייה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית, בהתאם לתקנות פיצויי פיטורין, תשכ"ד-1964.

בנוסף, ויזות עבודה שאינן דורשות עמידה בכפל השכר לעיל (לתקופות של עד שלושה חודשים), נדרשות לעמוד בשכר המינימום בישראל שהינו 5,300 ₪ לחודש.

באחריות המעסיק לוודא כי העובד הזר המועסק על ידו משתכר בהתאם לקריטריון השכר האמור.

עדכון לגבי ימי הפעילות של משרדי הממשלה במהלך החגים הקרובים:

משרדי הממשלה יהיו סגורים במהלך החגים הקרובים, כלהלן:

יום בחירות כלליות לראשות הממשלה – 9 באפריל 2019

חופשת פסח – 19-27 באפריל 2019

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ויום העצמאות – 8-9 במאי 2019

לתשומת לבכם, בתאריכים הנ"ל לא יונפקו ויזות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ועל כן צפויים עיכובים. אנא תכננו מראש את בקשות הויזה. כמו כן, אנו ממליצים כי מועמדים לויזות, שצריכים לגשת לקונסוליות בחו"ל, יבדקו את ימי קבלת הקהל טרם הגעתם.

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בייעוץ הגירה, והגשת בקשות לוויזות. למידע נוסף יש לפנות ל:

 

הילה עוזר                       hila.ozer@il.ey.com                    +972 73 379 9987          

חגית קורין-פרנקל           korine.hagit@il.ey.eom           +972 3 623 2733     

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.