עמוד הביתחוזרים מקצועייםעמדות חייבות בדיווח מע"מ ומכס לשנת 2018 - 3.3.19

חוזרים מקצועיים

עמדות חייבות בדיווח מע"מ ומכס לשנת 2018

לידיעתכם, רשות המסים פרסמה בתאריך 19.2.28 הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס לשנת 2018.
על פי הוראות חוק מס ערך מוסף ופקודת המכס, על עוסק/יבואן הנוקט עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי רשות המסים (בתנאים מסוימים) להגיש על כך דיווח (טופס מס' 1346 לפי תחום המס) תוך 60 יום מתום שנת המס.

יחד עם זאת, רשות המסים החליטה לדחות את מועד הדיווח כאמור עד ליום 01/09/2019 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2018 למס הכנסה, לפי המוקדם, וזאת על מנת לאפשר לעוסקים/יבואנים להיערך בהתאם.

לעיון בכלל העמדות החייבות בדיווח לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535 

מטרת מזכר זה הינה להביע לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.