עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא לתמיכה בתוכניות מו"פ בתחומי מזון בריא - 25.6.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא לתמיכה בתוכניות מו"פ בתחומי מזון בריא - 25.6.19


רקע - הרשות לחדשנות בשיתוף עם משרד הבריאות, יצאה בקול קורא להגשת בקשות סיוע בתכניות למחקר ופיתוח של טכנולוגיות ומוצרים חדשים וחדשניים המובילים לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור.

מטרת המסלול:

  • עידוד חברות יצרניות בישראל לחדשנות טכנולוגית בתחום המזון לשיפור בריאות הציבור.
  • השאת תשואה עודפת למשק הנובעת מפיתוחם של מוצרים חדשניים ומסחורם, כמו גם צמצום עלויות הטיפול הרפואי הנובעות מצריכת מזון שאינו בריא.
  • הצגת הצרכים והאתגרים של מערכת הבריאות בתחומי שיפור התזונה ובריאות הציבור בפני התעשייה הטכנולוגית הישראלית הפועלת בתחומים אלו.
 • הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון.  
 • הטבות במסגרת הקול קורא:
  • תמיכה כספית בשיעור של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות.
  • תוספת 10% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית אשר להערכת ועדת המחקר צפויה להוביל להשפעה יוצאת דופן על בריאות הציבור בישראל.
  • תוספת תמיכה של 10% במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית
  • תוספת של 10% במידה שלפחות 30% מהתקציב מתבצע במכון מחקר מאושר
    

תאריך אחרון להגשה 04/09/2019


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

סיגל יוסף, טל': 052-3292643, מייל: Sigal.yosef@il.ey.com
שקד ברילר, טל': 052-8609042, מייל: Shaked.Briller@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.