עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכון טופס 1385: הצהרה על עסקה בין לאומית בין צדדים קשורים - 16.7.19

חוזרים מקצועיים

עדכון טופס 1385: הצהרה על עסקה בין לאומית בין צדדים קשורים - 16.7.19

 

ב-3 ביולי רשות המסים פרסמה עדכון חדש לטופס 1385, המצהיר על עסקאות בין לאומיות בין צדדים קשורים בהתאם לסעיף 85א לפקודת מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ו.

הטופס החדש דורש הצהרה מדויקת יותר על פרטי העסקאות הבין- חברתיות. נקודות חדשות שיש לציין בטופס:

  1. יש להגדיר בצורה מדויקת את שיטת התמחור שנעשה בה שימוש, תוך ציון מדד הרווח שנעשה בו שימוש וכן את סכום הכסף שהועבר.
  2. הטופס החדש מבקש פרטים לגבי הצד הקשור עמו נערכו העסקאות, ככל הנראה על מנת להצליב עם המידע ברשות המס במדינה של הצד הקשור. 
  3. הטופס החדש מבקש חתימה של יחיד בעל תפקיד מוגדר בחברה, בעוד בעבר היה ניתן לחתום בתור חברה.
  4. יש לציין האם נעשה שימוש במסלול הירוק ע"פ חוזר מס הכנסה 12/2018.

ההיקף, המורכבויות והדיוק שדורש הטופס החדש מחייבים יישום ותיעוד קפדני של שיטות מחירי ההעברה שנקטה החברה. כמו כן, פערים בעקרונות חשבונאיים יכולים לגרום לחוסר התאמה בין הנתונים כפי שהם רשומים בישראל, לבין הנתונים כפי שנרשמו במדינת הצד הקשור לעסקה. כלומר, יש לדייק ברישומי בתוצאות בשני הצדדים לעסקה ולהתבסס על שיטות מחירי העברה המקובלות בשני הצדדים. אנו מזמינים אתכם לדיון מקצועי לצורך בדיקת ההתאמה לרגולציה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת מחירי העברה: 03-5680982

ליאור הררי- ניצן, שותף lior.harary-nitzan@il.ey.com

אייל גונן, שותף eyal.gonen@il.ey.com


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.