עמוד הביתחוזרים מקצועייםתכנית חדשה של האיחוד האירופי לתמיכה בחברות קטנות ובינוניות – EIC Accelerator - 22.8.19

חוזרים מקצועיים

תכנית חדשה של האיחוד האירופי לתמיכה בחברות קטנות ובינוניות – EIC Accelerator - 22.8.19

 

האיחוד האירופי הודיע לאחרונה על השקת תוכנית מענקים חדשה לתמיכה בחברות קטנות ובינוניות, ואשר מחליפה את תוכנית ה- SME שהפעיל האיחוד בשנים האחרונות. סך התקציב אשר הוקצה לתוכנית עומד על 2.7 מיליארד אירו. לתוכנית שני נדבכים עיקריים:

EIC Accelerator Pilot

מטרת התוכנית לתמוך בחברות קטנות ובינוניות המעוניינות לפתח ולהחדיר לשוק מוצרים או שירותים חדשניים, שבכוחם ליצור שווקים חדשים או להביא למהפכה בשווקים קיימים, ולהניע בדרך זו צמיחה כלכלית. על הפרויקטים הנתמכים להראות פוטנציאל משמעותי מחד, וסיכון גבוה מאידך. התוכנית מספקת לחברות תמיכה כספית הן באמצעות מענק כספי והן באמצעות השקעה במניות החברה, בהתאם לשלב הפיתוח: המענקים מיועדים לתמיכה בפרויקטים הנמצאים בשלב פיתוח ("TRL") של 6-8, ואילו פעילויות שמעבר לשלב זה ממומנות באמצעות תמיכה המשלבת מענקים יחד עם השקעה בהון המניות של החברה.

התוכנית מספקת לחברות תמיכה בשלושה אפיקים:

  • מענקים בגובה של עד 50 אלף אירו לטובת ביצוע בדיקת התכנות עסקית וטכנולוגית, בהשתתפות של 70%. התמיכה במסגרת אפיק זה תסתיים לאחר ספטמבר 2019.
  • מענקים בגובה של 500 אלף עד 2.5 מיליון אירו (70% מתקציב הפרויקט) לטובת השלמת פיתוח וחדירה לשוק.
  • השקעה בהון המניות של החברה עד לסכום של 15 מיליון אירו.

בנוסף לתמורה הכספית כוללת התוכנית אימון וייעוץ עסקי (חינם) על-מנת לקדם את החברה ויכולותיה; וכן גישה למגוון רחב של שירותי ייעוץ והאצה עסקית ולמקורות מימון נוספים על-מנת לסייע לחברה בחדירה לשוק.

לתוכנית הוקצה סך תקציב של 1.3 מיליארד אירו לשנים 2019-2020.

(Fast Track to Innovation (FTI

תוכנית ה- FTI מיועדת לתמיכה בפרויקטים המיועדים לפיתוח של טכנולוגיה פורצת דרך, בשלב קרוב יחסית לשוק, ואשר לצורך חדירה לשוק דורשים שיתוף פעולה בין מספר גופים (בין 3 ל 5). גובה המענקים – עד 3 מיליון אירו; חברות מסחריות מקבלות 70% מן התקציב כמענק, ואילו לגופים שלא למטרת רווח יינתן התקציב כולו כמענק. בסך-הכול הקצה האיחוד לתוכנית תקציב של 300 מיליון אירו לשנים 2018-2020.

יזמים וחברות הזנק אשר פיתחו טכנולוגיה פורצת דרך הקרובה יחסית לשוק, מוזמנים לפנות אלינו למידע נוסף או לקבלת ייעוץ בנוגע להגשה לשתי התוכניות:

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.