עמוד הביתחוזרים מקצועייםתכנון הפרישה והמיסוי בגינה לבעלי שליטה ומנהלים בכירים - 4.8.19

חוזרים מקצועיים

תכנון הפרישה והמיסוי בגינה לבעלי שליטה ומנהלים בכירים - 4.8.19


בהמשך לשינויים מרחיקי לכת שבוצעו בשנים האחרונות בנושא מיסוי כספי הפרישה (פיצויים), מיסוי קופות הגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה (בין היתר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה), משרדנו פתח מחלקה המעניקה ייעוץ לבעלי שליטה ומנהלים בכירים הנמצאים בגיל פרישה או הקרובים לגיל פרישה.

מחלקת הפרישה מספקת ליווי אישי של הפורש, ובכלל זה:

  • ייעוץ ותכנון מס ביציאה לפנסיה;
  • ניתוח תכניות פנסיה וביטוח;
  • ביצוע בדיקות כדאיות ובחירת האלטרנטיבה הטובה ביותר עם החיסכון המרבי במס;
  • עריכת הבקשות והטפסים הנדרשים להגשה לרשויות המס;
  • ייצוג מול מוסדות ורשויות מס והמצאת אישורים (פטורים ממס, רצפים, פריסות וכדומה);
  • ייצוג מול חברות הביטוח וסיוע במשיכת הכספים ("עד הבית");
  • ייעוץ בתחום המיסוי לעניין הפקדות בקופ"ג לפי תיקון 190.


מומלץ לבעלי השליטה ולמנהלים הבכירים אשר נמצאים עד כ-3 שנים טרם מועד הפרישה או במהלכה לבוא לייעוץ ע"מ לנצל את כל סלי הפטורים ומסלולי הטבות המס המגיעות בחוק ובכך לחסוך סכומי מס לא מבוטלים.


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

דני שוורצמן - Danny.Schvarzman@il.ey.com  | 052-8705387

ריהאם פאהום - Riham.Fahoum@il.ey.com 050-5841284

רון בירשאן -  ron.birshan@il.ey.com050-6540385

אורי מאיר - uri.meir@il.ey.com052-6769157

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.