עמוד הביתחוזרים מקצועייםתכנית מימון מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות ללא החזר תמלוגים - 2.7.19

חוזרים מקצועיים

תכנית מימון מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות ללא החזר תמלוגים - 2.7.19

 

רשות החדשנות מנהלת מסלול המיועד לתמיכה במחקר ופיתוח ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במו"פ. המסלול מאפשר לחברות גדולות להתמקד בפיתוח ידע תשתיתי שניתן ליישם במגוון מוצרים לאורך זמן רב.

קהל יעד - חברות שעונות על כל הקריטריונים הללו:

  • מכירות החברה כולל חברות בנות, עולות על 70 מיליון דולר בממוצע לשלוש שנים או שסך הכנסות חברת האם שלה (המחזיקה בה בשיעור של 80% לפחות במישרין או בעקיפין) הנו למעלה מ 2.5 מיליארד דולר;
  • הוצאות המו"פ הכוללות של החברה מגישה הבקשה עולות על 20 מיליון דולר או לחלופין – החברה מעסיקה לפחות 200 עובדי מחקר ופיתוח ישירים;
  • חברות ישראליות גדולות, אשר הגיעו להסדר חובותיהם ההיסטוריים לרשות החדשנות.

למה כדאי?

המסלול מסייע במענק כספי בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות ללא החזר תמלוגים לרשות החדשנות. התכנית ממנת מו"פ חדשני ארוך טווח, בעל סיכון גבוה.

התאריך האחרון להגשת הבקשות במסלול הינו 31 באוקטובר, 2019


חברות שמבקשות לבחון את התאמתן למסלול מוזמנות לפנות ל:

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.