עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להגשת בקשות סיוע עבור מתקני הרצה (פיילוט) בתחומי התקשוב הממשלתי - 22.1.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור מתקני הרצה (פיילוט) בתחומי התקשוב הממשלתי

 
 • רקע – רשות התקשוב הממשלתי, רשות המיסים ורשות החדשנות תומכות בתכניות הרצה של טכנולוגיות חדשניות של חברות טכנולוגיה ישראליות העוסקות בתחומי התקשוב הממשלתי והשירות לאזרח.
  המסלול מציע תמיכה הן באמצעות כלי מימון והן על ידי ליווי ייעודי בהתאמת הטכנולוגיה לצרכים התקשוביים הלאומיים.
 •  מטרות המסלול - מסלול זה נועד להביא לשיפור השירות לאזרח והפחתת הנטל הבירוקרטי, חדשנות במס אמת עבור רשות המיסים, הטעמת טכנולוגיות מתקדמות במשרדי ממשלה והצבת מדינת ישראל בחזית הטכנולוגיה, תוך עידוד צמיחת חברות שלמות ובנות קיימא לקידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים וחיזוק הקשר בין הממשלה למגזר ההייטק הישראלי.
 • תכנית הרצה (פיילוט) – תכנית הרצה מהווה דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. על התוכנית ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברה, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק. כמו כן, תכניות ההרצה חייבות להציג אימפקט משמעותי לקידום מדיניות "האזרח במרכז" של רשות התקשוב הממשלתי.

תאריך אחרון להגשה – 19.04.15 - תשובות צפויות במהלך חודש יולי 2019

 • הטבות המסלול וגובה המענק: 
  50%-20% מסך התקציב המאושר
  בתכניות בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על פיתוח תשתיות ממשלתיות, ייעול השירות הממשלתי לציבור או הגנת התשתיות ומערכות המידע הממשלתיות, ניתן יהיה לקבל תמיכה בשיעור חריג של %60 מסך התקציב המאושר.
  תוספת של %10 לשיעור המענק במידה שפעילות המחקר והפיתוח או אתר ההרצה שאושרו במסגרת התכנית מתבצעים באזורי עדיפות לאומית.
  − תכניות במסלול יוכלו ליהנות מגישה ל"ארגז החול" הממשלתי - גישה למידע ממשלתי, יכולת הרצת אלגוריתמים והנחייה בהתאמת המוצר ללקוח הממשלתי על ידי מומחי רשות התקשוב הממשלתי. כמו כן, המסלול מציע חשיפת המוצר לרשויות התקשוב המובילות בעולם וללקוחות בממשלות זרות.

  אנו מזמינים חברות ויזמים לפנות אלינו בכל הנוגע למציאה ואיתור של טכנולוגיות ופתרונות רלוונטיים בתחום, או בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה. אנא צרו קשר עם:

  איתי ז'טלני, itay.zetelny@il.ey.com  ,03-6276176

  יפעת לרנר, yifat.lerner@il.ey.com  ,03-6276179

  ובחיפה עם גל גינת ,04-8654089, gal.ginat@il.ey.com

  מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.