עמוד הביתחוזרים מקצועייםאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים – דיווח עד יוני 2019 - 2.1.19

חוזרים מקצועיים

איסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים – דיווח עד יוני 2019

ה- CRS הינו תקן אחיד, שפותח על ידי ה- OECD ,לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים וזאת על מנת לאפשר חילופי מידע אוטומטים למטרות אכיפת העלמות מס.

ב-12 בדצמבר 2018 הגיעה ועדת הכספים של הכנסת לנוסח סופי של התקנות, אשרו ביום 2019.01.01 בוועדת הכספים של הכנסת עם תחולה רטרואקטיבית להעברת מידע על בעלי החשבונות קיימים משנת 2017 ,כאשר הדיווח יתבצע בפורמט מיוחד עד ליום 23 ביוני 2019. 

במסגרת התקנות, נערכו התאמות ושינויים ביחס לנוסח האחיד אשר פורסם על-ידי ה- OECD, לרבות מהו מוסד פיננסי שחלה עליו חובת דיווח.

יש לשים לב שהתקנות חלות בתחולה רחבה ובתנאים מסוימים על ישויות ישראליות, אשר מחזיקות ו/או מנהלות כספים בעבור אחרים לדוגמא: בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות השקעה וכו'.

במחלקת המיסים נצבר ניסיון עשיר בליווי מוסדות פיננסים בתחום ה- FATCA וה- CRS ואף נלקח חלק פעיל בדיונים בוועדת הכספים בכנסת.

אנו ממליצים לבחון את ההיערכות לתחולת התקנות, לרבות אופן איסוף המידע, תהליך ביצוע בדיקת הנאותות ומיכון התהליך, באופן מידי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

אורנה לוי, 03-6232513, orna.levi@il.ey.com

דורית שגב, 077-2270638, dorit.segev@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.