עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להגשת תכניות מו"פ לקידום יכולות טכנולוגיות של חברות תעשייתיות בתחום הרכב - 19.2.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא להגשת תכניות מו"פ לקידום יכולות טכנולוגיות של חברות תעשייתיות בתחום הרכב

תמצית הקול הקורא: חברות תעשייתיות בענפי הרכב מוזמנות להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית, במטרה לפתח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, שיביאו להשגת בידול טכנולוגי.

אוכלוסיית היעד: הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי תעשיית הרכב ומפעלים המספקים מוצרים בקבלנות משנה לתעשייה זו. כגון: יצרני חלקי חילוף לתעשיית הרכב, יצרני גרורים ונגררים, יצרני סוללות ומצברים, יצרני מרכבים, ועוד.

נושאים הכלולים בקול קורא:

• פיתוח מוצרים חדשניים בתחום חלקי חילוף לתעשיית הרכב
• שיפורים מהותיים במוצרים קיימים
• שימוש בחומרים חדשים או תהליכים חדשים לשיפור תכונות המוצר
• פיתוח נגררים מתקדמים המותאמים לתעשיות עם תנאי הובלה מבוקרים (כגון: המזון או הפארמה)
• מו"פ תעשייתי למוצרים בתחום הסוללות לרכב
• פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור
• פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות והפריון של מוצרים קיימים.

מה מקבלים: פרויקטים שיבוצעו במסגרת קול קורא זה יהיו זכאיים למענק שיכול להגיע לשיעור של עד %70 מהוצאות הפיתוח המאושרות והטבות נוספות הניתנות בהתאם לתנאי המסלול, בכלל זה פטור מתשלום תמלוגים לחברות העונות לתנאים.

הטבות נוספות:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישתלבו בהמשך בקו הייצור של המפעל – עד 500,000 ש"ח
 • הוצאה לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ואבטיפוס – עד 500,00 ש"ח
 • רכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי מתכנית הפיתוח – עד 250,000 ש"ח
 • הוצאות מסחור ושיווק בחו"ל – בהיקף של עד 15% מתקציב התכנית

  מועד אחרון להגשת בקשות: 17 מרץ 2019 בשעה 00:12 בצהריים.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
  אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com 
  קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com 
  גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com 

  מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.