עמוד הביתחוזרים מקצועייםמענקים לפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה ותכניות נוספות שעתידות להתפרסם - 14.2.19

חוזרים מקצועיים

מענקים לפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה ותכניות נוספות שעתידות להתפרסם

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאה חדשה למתן סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה. המסלול מיועד לחברות בעלות מחזור פעילות שנתי שאינו עולה על 400 מיליון ₪, המעוניינות לבצע פרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

גובה הסיוע בגין השקעות מזכות* הינו עד 20% מסך התכנית המאושרת ועד לתקרה של 3 מיליון ₪ לפרויקט. במידה ומבקש סיוע מיישם התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, יינתן סיוע נוסף בשיעור 20% מסך התכנית המאושרת ועד לתקרה של 3 מיליון ₪ נוספים וכן תוסר מגבלת מחזור ההכנסות.

על פרויקט להיות בעל השקעה מינימלית בסך 500 א' ₪ (400 א' ₪ אם מדובר בטכנולוגיה ישראלית חדשנית) ובעל היקף חיסכון מינימלי של 000,200 קוט"ש או 120 טון גזי חממה.

*השקעות מזכות - הוצאות ישירות על סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון מקדים, החלפה/שדרוג ציוד ומכונות, הדרכה והתקנת ציוד ומכונות, הובלה ושינוע, הוצאות מדידה וניטור וכדומה.

מועד אחרון להגשת הבקשות: 04.04.2019 

בנוסף לאמור לעיל, נרצה לעדכנכם אודות תכניות סיוע נוספות אשר עתידות להתפרסם בקרוב:

✓ תכנית "כסף חכם"- תכנית המסייעת לחברות בהרחבת פעילותן בשווקים הבינלאומיים, על ידי תמיכה במהלך שיווקי אסטרטגי חדש המצריך השקעה משמעותית בתשתית השיווקית בחו"ל.

✓ תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תכנית המסייעת לחברות, אשר אינן מייצאות או שהיקף הייצוא שלהם נמוך, בהרחבת פעילותן בשווקים הבינלאומיים.

✓ תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - תכנית המיועדת לחברות שאינן מייצאות, הממוקמות באזור עדיפות לאומית או ירושלים, המעוניינות להתייעל ולהעלות את רמת הפריון במפעל או בקו יצור.

✓ מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה - תכנית המיועדת לחברות שאינן מייצאות הממוקמות ברחבי הארץ, המבקשות להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקווי ייצור (קיימים או חדשים), בידע נרכש או מפותח (בארץ או בחו"ל). 

עדכונים נוספים יצאו עם פתיחת המקצים.

 _________________________________________________________________________________________

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו.

בחיפה - ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל: Anat.Weisman@il.ey.com

בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל: Daniela.Garcov@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.