עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא ראשון ישראל-אלסטום במסגרת תכנית שת"פ מו"פ עם תאגידים רב-לאומיים - 10.2.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא ראשון ישראל-אלסטום במסגרת תכנית שת"פ מו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

אלסטום היא מנהיגה עולמית במערכות תחבורה משולבות. אלסטום מפתחת ומשווקת מערכות, ציוד ושירותים למגזר הניידות. החברה מציעה מגוון פתרונות מלא (רכבות מהירות, רכבות תחתיות, חשמליות ואוטובוסים חשמליים), פתרונות לנוסעים, שירותים מותאמים ללקוח (תחזוקה, שדרוג), תשתיות, מערכות איתות, פתרונות איתות וניידות דיגיטלית.

אלסטום מחפשת חברות המפתחות טכנולוגיות ושירותים בתחומים הבאים:

ניידות דיגיטלית:

  •  ניהול זרימת אנשים בעיר / תחבורה ציבורית
  •  אנליטיקה של וידאו לאבטחת רכבות
  •  חוויה דיגיטלית לנוסע


אבטחת סייבר:

  •  הגנה יזומה / אבטחה התקפית
  • מניעה בנקודת הקצה:

     1 .הגנה על מטרה נעה
     2 .הגנה ארוכת טווח
     3 .זיהוי קוד

  • מניעת איומים על סמך התנהגות


טלקום:

  •  פתרון טלקום עתידי גמיש לתקשורת רכבת-קרקע
  •  מערכת תחבורה חכמה )ITS ,)תקשורת רכב-לכל-דבר )V2X )לרכב אוטונומי - התמקדות על רכב- לתשתית / רשת


הטבות במסגרת הקול קורא:
חברות שהצעותיהן יימצאו מתאימות יוזמנו להגיש בקשות תמיכה במסגרת שיתוף הפעולה למו"פ עם חברות רב-לאומיות מטעם רשות החדשנות. בקשות שיאושרו יקבלו את הסיוע הבא:

  • מענק של רשות החדשנות בהיקף של עד %50 מתקציב הפרויקט המאושר;
  • סיוע נוסף מאלסטום באותו סכום תקציבי בעין, לתמיכה בתחומים טכנולוגיים ורגולטוריים; שימוש בציוד מעבדה לצורכי מו"פ; קבלני-משנה ויועצים מקצועיים ועוד.


יום החדשנות הישראלית יתקיים במטה אלסטום בפאריז, ב-25 במארס 2019.
חברות המעוניינות להשתתף מתבקשות לשלוח את בקשתן עד ה- 15 בפברואר 2019.


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קמיל גזיזוב, טל' 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

אורית סולומונוב טל' 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com  

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.