עמוד הביתחוזרים מקצועייםהצהרת ממשלת ברזיל על החלת רפורמה חדשה במשטר במס בשנת 2020 - 31.12.19

חוזרים מקצועיים

הצהרת ממשלת ברזיל על החלת רפורמה חדשה במשטר במס בשנת 2020 - 31.12.19

 

ממשלת ברזיל פרסמה הצעה לרפורמת מס מקיפה שחלה על תחומי מס שונים, לרבות מס חברות ומס על דיבידנדים.

ההצעה תועלה לאישור לבית המחוקקים בשלבים, כמובא להלן:

מהות השינוי

שיעורים צפויים

כניסה לתוקף

 

הפחתת שיעור מס החברות, באופן הדרגתי, לאורך תקופה של חמש עד שמונה שנים

 

 

הפחתת שיעור המס מ-34% ל-20%

 

ההצעה צפויה להיות מוצגת בסוף הרבעון הראשון של שנת 2020. ההצעה תחול החל משנת 2022 עם אפשרות לבחור ליישם את ההצעה בשנים 2020 או 2021.

 

 

הטלת ניכוי מס במקור על חלוקת  דיבידנדים (עד היום בדין הפנימי לא הושת ניכוי במקור על דיבידנד)

 

השיעורים הצפויים לעלות מ-0% ל- 15%.

 

(PIS) ו- (COFINS) יוחלפו במס מס ערך מוסף פדראלי אחיד (מע"מ)

 

השיעורים צפויים לעמוד על 12% או 13%.

 

 

ההצעה צפויה להיות מוצגת לציבור בתחילת 2020.

 

מס הבלו הפדרלי (IPI) יוחלף במס סלקטיבי

 

טרם פורסם

ההצעה צפויה להיות מוצגת רשמית בתחילת 2020.

 

 

הפחתת מיסוי שכר

 

טרם פורסם

ההצעה צפויה להיות מוגשת לקונגרס באמצע 2020.

 

 
  • יצוין כי משיחות שקיימנו עם משרדי EY בברזיל, הם צופים כי ההצעה צפויה להתקבל.

השלכות

ברזיל, באופן מסורתי מהווה אתגר עצום לאור מערכת המס הייחודית שלה ומכאן שחברות רבות השתמשו במבני מס מורכבים על מנת להתמודד עם מערכת המס הנהוגה בברזיל. אנו מעריכים כי שינויים אלו צפויים להשפיע מהותית על פעילותן של חברות ישראליות הפועלות בברזיל.

על נישומים המקיימים פעילות בברזיל לבחון את השלכות האמור לפעילותם, בין היתר:

  • החלת ניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד מברזיל לישראל במודל מס של PPM (Presumed profits' method)
  • בחינה מחודשת של אלטרנטיבות מודל עסקי בברזיל (PPM או APM (Actual profits' method)) כולל בחינה של ההוצאות במסגרת חברת הבת המקומית.
  • בחינת חלוקת דיבידנדים לפני כניסת השינויים לתוקף.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com
דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com
אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל: Alex.Singer@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.