עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא – הגשת בקשות תמיכה בתכניות מו"פ בענפי הדפוס והנייר - 25.12.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא – הגשת בקשות תמיכה בתכניות מו"פ בענפי הדפוס והנייר - 25.12.19

 

  • רקע – קול קורא לחברות ייצור בענפי הדפוס והנייר להגיש בקשות תמיכה בתוכנית מו"פ במטרה לעודד חדשנות טכנולוגית במערך הייצור. 
  • מטרת הקול הקורא – תמיכה בחברות ישראליות בתעשיית הייצור בענפי הדפוס והנייר על כל תחומיהם: יצרני קרטון ונייר על כל שימושיו, בתי הדפוס, ויצרני מערכות לעולם הדפוס והנייר. זאת, על מנת לייצר חדשנות טכנולוגית שתהווה ערך משמעותי עבור החברה וחידוש עבור הענף.
  • הנושאים הכלולים בקול הקורא:
  • פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח שיטות הדפסה חדשות, אריזות חדשניות חומרי גלם חדשניים, ועוד.
  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים.
  • פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית,  לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה
  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות
  • הטבות במסגרת הקול קורא:
  • תמיכה בשיעור של 30% – 70% מהוצאות המו"פ המאושרות במסגרת מסלול מופ"ת.  

 

                                                     תאריך אחרון להגשה 30.01.20 עד השעה 12:00


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

דקל רון, טל': 0524677698, מייל: Dekel.Ron@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.