עמוד הביתחוזרים מקצועייםבפסיקה תקדימית בית המשפט מקבל את עמדת ברודקום בנושא שינוי מודל עסקי - 10.12.19

חוזרים מקצועיים

בפסיקה תקדימית בית המשפט מקבל את עמדת ברודקום בנושא שינוי מודל עסקי - 10.12.19

 

רקע

ביום 9.12.2019 ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק הדין ע"מ 26342-01-16 וע"מ 2268-04-17, ברודקום סמיקונדקטורס בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא. השאלה שבמחלוקת היתה האם יש לראות בשינוי מודל עסקי אותו ערכה חברת דיון נטוורקינג ישראל בע"מ מיד לאחר רכישתה על ידי קבוצת ברודקום כרווח הון הנגזר משווי עסקת רכישתה.

 

עיקרי טענות המשיב

  • המערערת הפכה מחברה שעוסקת במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירות עבור עצמה לחברה שכל עיסוקה במתן שירותי מחקר ופיתוח לחברת ברודקום במודל קוסט פלוס. מדובר בשינוי מודל עסקי (Business Restructuring), אשר יש לסווגו לפי הדין כמכירה של נכסים בלתי מוחשיים.
  • המערערת העבירה לברודקום את מירב הפונקציות הנכסים והסיכונים (FAR - Functions, Assets and Risks) והעברה כאמור מהווה עסקה הונית החייבת במס. מאחר ומדובר בעסקה עם צדדים קשורים, יש לגזור את שווי ה-FAR מהתמורה ששולמה בהסכם רכישת המניות תוך כדי עריכת התאמות שונות להפרדה בין הנכסים שנותרו בישראל לבין אלו שהועברו.

 

עיקרי טענות המערערת

  • יש לתת משנה תוקף להסכמות של הצדדים (גם אם הם צדדים קשורים) ולפיהן המערערת לא מכרה נכסים לברודקום. לטענתה, היא העניקה רישיון שימוש (תוך הותרת הבעלות בו בידה), ובמקביל לכך העניקה שירותי מו"פ הקשורים בפיתוח של ידע עתידי שיהיה שייך לקבוצת ברודקום, המבוסס על ה-IP הקיים שנשאר בבעלותה.
  • מערך ההסכמים שחתמה עם קבוצת ברודקום לאחר רכישתה היטיב עימה כך שפעילותה המקומית צמחה, לרבות כוח האדם שלה, הכנסותיה ורווחיה וכי מדובר בהתנהלות עסקית מקובלת, שכיחה ולגיטימית.

 

פסק הדין

  • הערעור התקבל, תוך כדי שהשופט מאבחן את מקרה ג'יטקו בו הרוכשת השאירה "קליפה תאגידית חסרת תוכן" למקרה הנדון בו פעילותה של החברה צמחה לאחר הרכישה ולמעשה שינוי המודל היטיב עימה.
  • שינוי מודל עסקי – שבו הופכת חברה מחברה המפתחת ידע עבור עצמה לחברה המעניקה לרוכשת שירותים במודל של קוסט פלוס, לרבות קבלת תמלוגים ממכירות של מוצרים שמשלבות את הידע של החברה – לא מלמד שבמועד העסקה המערערת מכרה נכס כלשהו. טענתו הגורפת של פקיד השומה לפיה כל שינוי מודל עסקי הוא רווח הון אינה מקובלת.
  • פקיד השומה יכול בכפוף לכללים הקבועים בסעיף 85א לפקודה להתערב במחיר העסקה בהתאם לכללי מחירי העברה ולקבוע שיעור פיצוי שונה מהתמורה ששולמה על ידי ברודקום, אך כל עוד אין אינדיקציה ממשית שמדובר בעסקה שונה (כלומר עסקה למכירת נכסים), אין מקום להתערבותו.
  • הגישה העקרונית של פקיד השומה לפיה יש לערוך ניתוח מדוקדק של הפונקציות, הסיכונים והנכסים היא גישה ראויה אולם יש לעשות אותה באופן מדוד ולא באופן גורף ואוטומטי.

 

לפסיקה האמורה השלכות נרחבות על חברות רב לאומיות (אבל גם על חברות מקומיות) שרכשו חברות ישראליות וערכו שינוי מודל עסקי בסמוך לאחר מכן.

אנו ממליצים לערוך בחינה מדוקדקת של השפעות פסק הדין על החברות הרלוונטיות.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 03-5687488

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.