עמוד הביתחוזרים מקצועייםדגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2019 - 8.12.19

חוזרים מקצועיים

דגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2019 - 8.12.19

 

אנו שמחים להביא בפניכם מקבץ תמציתי של עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס המתייחסים בין השאר לנושאים הקשורים עם מיסוי חברות ומיסוי יחידים הכוללים נתונים שנתיים המתייחסים לחישוב חבות המס לשנת המס 2019.

יובהר, כי במקבל זה קיימת התייחסות להיבט הפיסיקאלי בלבד, ויתכן ששיקולים עסקיים אחרים יחייבו עיתוי שונה. 


לעיון בחוברת>>> לחצו כאן

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מנהלת פיתוח עסקי של מחלקת המיסים:

שחר בוסטין - Shachar.Bustin@il.ey.com
 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסיקאלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.