עמוד הביתחוזרים מקצועייםהגשת תביעות פיצויים בגין נזקי מבצע "חגורה שחורה" - 1.12.19

חוזרים מקצועיים

הגשת תביעות פיצויים בגין נזקי מבצע "חגורה שחורה" - 1.12.19

 

בתאריך 13 במאי 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון) (התשע"ט 2019) בדבר פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני השורר באזור וחל בין היתר על מבצע "חגורה שחורה" שהתקיים בתאריכים 12-13 בנובמבר 2019.

הפיצוי יחול על עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף ובהתאם לתקנות.

עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו, נקבע מנגנון פיצוי פשוט וישים, המתחלק ל-2 מסלולים חלופיים, כדלקמן:

  • מסלול שכר: מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם, בהתאם להנחיית פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן למעסיק שמקום מושבו הינו מעבר ל- 40 ק"מ מרצועת עזה, עבור עובד המתגורר בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להנחיית פיקוד העורף (יודגש כי הפיצוי יינתן רק לאחד ההורים). הפיצוי יינתן גם בעבור אדם עם מוגבלות (או הורה לאדם עם מוגבלות), שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.
  • מסלול מחזורים: מסלול זה יחול אך ורק על ענף התיירות והדבורים, בגין הנזק העקיף המתבטא בירידה במחזור העסקאות ובהוצאות התפעול המשתנות.


דגשים חשובים:

  • תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני, בתנאים שנקבעו בתקנות.
  • הגשת הבקשה לפיצוי כאמור, תיעשה באמצעות הגשת תביעה לרשות המיסים. המועד האחרון להגשת תביעה בגין נזקי מבצע "חגורה שחורה" הינו ה-30.4.2020.
  • מתוך רצון להקל על עסקים עד להשלמת הטיפול בתביעתם, נכונה רשות המיסים להעניק מקדמה של 50% מסכום הפיצויים הנדרש, בהתאם לתנאים שנקבעו.

 

משרדנו פועל, כבעבר, וערוך לתת תמיכה וליווי ללקוחות המשרד עד לקבלת הפיצויים מרשויות המס.

להבהרות נוספות, ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5680955

רו"ח רפי אוזנה           rafi.uzana@il.ey.com

אורי גופר                  ori.goffer@il.ey.com            

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.