עמוד הביתחוזרים מקצועיים סיוע ותמיכה בהגדלת היקף ייצוא ושיווק לשווקים הבינלאומיים 6.5.19

חוזרים מקצועיים

סיוע ותמיכה בהגדלת היקף ייצוא ושיווק לשווקים הבינלאומיים 6.5.19

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאות חדשות לתכניות שמטרתן הגדלת היקף ייצוא ושיווק לשווקים הבינלאומיים ותמיכה בעסקים המשווקים, או המתחילים לשווק לחו"ל שירותים ו/או מוצרים.

 1. תכנית "כסף חכם" - הוראת  מנכ"ל 5.10

התכנית מיועדת לתאגידים ישראליים המשווקים לחו"ל, ומטרתה חיזוק מערך השיווק של מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים לחו"ל, בכדי לקדם היקף מכירות מחוץ לישראל בשוק יעד חדש או באמצעות מהלך שיווקי חדש.

שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות, בסכום כולל של עד 500 א' ₪ (בגין תכנית פעולה בסך כולל עד 1 מ' ₪) למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים.

 • שיעור הסיוע לתאגידים המשויכים לאוכלוסייה הערבית הינו 75%.
 • שוק יעד מועדף (הודו, סין, יפן) - סיוע בסך של עד 1 מ' ₪ (תכנית פעולה בסך עד 2 מ' ₪) למשך 36 חודשים.

תנאי הסף העיקריים

 • משווק לראשונה מוצר או שירות לשוק יעד ספציפי, או מבצע מהלך שיווקי חדש לשם הגדלת מכירות;
 • היקף ייצוא ישיר העולה על 1 מ' ₪ ובלבד שמחזור המכירות נמוך מסך 200 מ' ₪.
  • לחלופין, היקף ייצוא ישיר העולה על 400 א' ₪ ובלבד שמחזור המכירות עולה על 10 מ' ₪ (ועד 200 מ' ₪);

הסיוע יינתן עבור הוצאות מוכרות, בכללן יעוץ, התמחות בשוק היעד, שכר עובד בחו"ל, הקמת מערכי שיווק ופרסום ושיווק מקוון, שכירת משרדים ומרכזי הפצה, תערוכות, הדגמות והתאמות, טיסות, תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח סיכוני סחר חוץ.

 • מקבל סיוע אשר היקף הייצוא שלו בשוק היעד גדל בשיעור 50% או בסך 1 מ' ₪ (הנמוך מבניהם), יחויב בתשלום תמלוגים לתכנית במשך 5 שנים, בשיעור 3% מגידול היקף היצוא במדינת היעד, עד להחזר מלוא הסיוע.
 •  
 1. תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - הוראת מנכ"ל 5.12

התכנית מיועדת לתאגידים ישראליים בעלי היקף ייצוא נמוך המעוניינים להרחיב פעילותם, או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים בכדי להגדיל את היקף המכירות, ומטרתה להעניק סיוע לחדור לשווקים הבינלאומיים.

שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות, בסכום כולל של עד 200 א' ₪ (בגין תכנית פעולה בסך כולל עד 400 א' ₪) למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים.

תנאי הסף העיקריים

 • היקף ייצוא שנתי ישיר בסך של עד 1 מ' ₪;
 • מחזור מכירות העולה על 500 א' ₪ (ועד 100 מ' ₪).
  • לחלופין, גיוס הון בהיקף של 2 מ' ₪ בשלוש שנים הקלנדריות הקודמות להגשת הבקשה;

הסיוע יינתן עבור הוצאות מוכרות, בכללן הכנת תכנית שיווקית, שכר עובד, ייעוץ שיווקי, התמחות בשוק היעד, הקמת מערכי שיווק ופרסום ושיווק מקוון, תערוכות, הדגמות והתאמות, טיסות, תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח סיכוני סחר חוץ.

מועד אחרון להגשת בקשות : 02.06.2019, עד השעה 12:00.
 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

            בחיפה - ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל Anat.Weisman@il.ey.com

            בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל Daniela.Garcov@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.