עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא- לתאגידים המעוניינים להקים מעבדת חדשנות חדשה בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע -5.5.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא- לתאגידים המעוניינים להקים מעבדת חדשנות חדשה בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע -5.5.19

 

רשות החדשנות, בשיתוף עם משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי, מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת זכיין אשר יקים מעבדת חדשנות טכנולוגית שתתמקד בתחומי טכנולוגיות פינטק וסייבר בבאר שבע.

תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים להיחשף לחדשנות פתוחה באמצעות מעבדה לחדשנות, וכן לחזק את סביבת החדשנות הייחודית של ישראל מוזמנים להגיש את הצעתם.

המעבדה תקלוט ותקדם חברות הזנק בתחומי טכנולוגיות הסייבר והפינטק העוסקות בין היתר בתחומים הבאים: ביטוח, בנקאות, מסחר בשוק ההון, השקעות, חיסכון, אשראי, סליקה, רגולציה, ניהול פיננסי אישי, ניהול סיכונים, בלוקצ'יין ועוד, שאושרו על-ידי הוועדה.

רשות החדשנות תשתתף במימון הקמת התשתית הטכנולוגית הייחודית והתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות טכנולוגית וכן במימון הוכחת ההיתכנות לכל חברת פרויקט שתאושר במסגרת מסלול ההטבה.

התאגידים התעשייתיים ו/או התאגידים הרב-לאומיים יזכו לקבל:

  • השתתפות בהקמת התשתית הטכנולוגית של המעבדה – רשות החדשנות תממן 33% (50% בפריפריה) מסך עלויות המעבדה בהקמה והנגשה של תשתית טכנולוגית ועד תקרת מענק של 4 מיליון ₪;
  • השתתפות בעלויות התפעול השוטף של המעבדה – רשות החדשנות תממן 50% מסך עלויות המעבדה בתפעולה השוטף ועד תקרת מענק של 500 אלף ₪ לשנה;
  • הזיכיון יינתן לתקופה של שלוש שנים, עם אופציה להארכה ל-3 שנים נוספות.

 

חברות ההזנק יזכו לקבל:

  • תמיכה מן המעבדה, אשר תספק להן את הכלים והידע הנדרשים לצורך גיבוש המוצר והחדירה לשוק, ובכלל זה גישה לתשתיות טכנולוגיות כגון אמצעי פיתוח מתקדמים, ייעוץ טכנולוגי ועסקי בתחום פעילותן, מידע אודות השוק וערוצי השיווק, ידע ומומחיות ייחודיים ועוד.
  • השתתפות רשות החדשנות במימון פרויקט מעבדה באמצעות מענק מרשות החדשנות בסך של עד 1 מיליון ₪ או 85% מסך ההוצאות המוכרות, הנמוך מבניהם, לתקופת ביצוע של עד 12 חודשים.

*שימו לב כי ייתכנו שינויים בכללי המסלול עם פרסומו הסופי.

 

תאריך הגשה סופי: 16/09/2019 בשעה 14:00

 

חברות שמבקשות לבחון את התאמתן למסלול ושוקלות לפנות לרשות בבקשה לקבלת זיכיון מוזמנות לפנות ל:

איתי ז'טלני, 03-6276181, במייל: Itay.zetelny@il.ey.com

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.