עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להצעות עבור הקמת חממות יזמות בפריפריה - 29.4.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא להצעות עבור הקמת חממות יזמות בפריפריה - 29.4.19


קול קורא להשתתפות בהליך תחרותי, במסגרת זירת הזנק ברשות לחדשנות, לבחירת עד שלושה זכיינים שיקימו חממות יזמות בפריפריה (אזור פיתוח א').

המטרה הינה לעודד פיתוח וחיזוק מערכות חדשנות (Ecosystem) ולקדם יזמות מקומית באזורי פיתוח א' באמצעות חממות ייעודיות שיעודדו ויסייעו בהקמת מיזמים טכנולוגיים בסביבת החממה לביצוע פעילות של מחקר, פיתוח ומסחור.

קול קורא זה מיועד לתאגידים ישראלים וזרים המוזמנים להגיש מועמדות לקבלת זכיינות. זכיין אשר ייבחר להקים ולנהל חממת יזמות בפריפריה, יספק שירותים לטובת חברות החממה, ובכלל זה הנחייה טכנולוגית ועסקית, סיוע משפטי ופיננסי וחיבור לעוגנים בסביבת החממה, כגון: תעשייה, אקדמיה וגורמי שלטון מקומי וכן משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים.

זכיינים אשר ייבחרו להקים ולנהל חממה בפריפריה, יקבלו סיוע מהרשות לחדשנות:

  • מענק בסך של עד 500,000 ₪ לשנת זיכיון עבור התפעול השוטף של החממה
  • מענק תמריצים בסך של עד 1,000,000 מיליון ₪ לשנת זיכיון עבור עידוד וקידום חברות חממה
  • תקופת זיכיון של 5 שנים להפעלת החממה, ואופציה להארכת התקופה בשלוש שנים ונוספות
  • השתתפות של הרשות לחדשנות במענק הניתן למיזמים טכנולוגיים הפועלים במסגרת החממה

 

מועד אחרון להגשת בקשות: 17 בספטמבר 2019 עד שעה 14:00 בצהריים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: Orit.Solomonov@il.ey.com

קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: Kamil.Gazizov@il.ey.com

דקל רון, טל': 052-4677698, מייל: Dekel.ron@il.ey.com

גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: Gal.Ginat@il.ey.com


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.