עמוד הביתחוזרים מקצועייםהרשות לחדשנות: מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה - 17.4.19

חוזרים מקצועיים

הרשות לחדשנות: מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה - 17.4.19

 

במסגרת מכלול פעילויות רשות החדשנות לתמיכה בחברות הזנק ויזמות טכנולוגית, משיקה הרשות לחדשנות הליך תחרותי לבחירת תאגיד שיבצע פעילות עירונית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה.

מטרת המסלול הינה להגדיל את מספר חברות ההזנק והיזמויות הטכנולוגיות בעיר חיפה, בדגש על רובע העיר התחתית. מטרות נוספות של המסלול הינן יצירת סינרגיה ושיתופי פעולה בין עוגנים בעיר הכוללים את עיריית חיפה, מוסדות אקדמיים, גופי תעשייה, ארגוני מגזר עסקי ומגזר שלישי, כמו גם חיזוק תשתיות עירוניות תוך שימוש בנכסים אסטרטגיים של העיר, עידוד עצמאות של גורמים יזמיים, חיזוק הקהילה היזמית המקומית, שילוב אוכלוסיית מיעוטים ומיתוג העיר חיפה כמרכז יזמות וחדשנות.

הגורם שייבחר לריכוז הפעילות העירונית יקבל מהרשות לחדשנות מענק בסך 25 מיליון ₪ לתקופה של עד ארבע שנים לביצוע פעילות עירונית.

תהליך הבחירה ייעשה בהליך תחרותי על-פי אמות המידה הבאות:

  • היקף ואיכות הניסיון של המבקש ובעלי מניותיו המהותיים עם חברות הזנק
  • היקף ואיכות הניסיון של מנהל הפרויקט המיועד עם חברות הזנק
  • מבנה השותפויות של המבקש לטובת הפעילות העירונית
  • התכנית העסקית של המבקש
  • מקורות המימון המשלים של המבקש
  • התרשמות כללית של חברי הוועדה

 

התאריך האחרון להגשת הצעות הינו 12 באוגוסט 2019

 

גופים המבקשים לבחון את התאמתם למסלול ושוקלים לפנות לרשות בבקשה לקבלת זיכיון מוזמנים לפנות  ל:

גל גינת, 050-2009214, gal.ginat@il.ey.com

יערה גולדוין, 054-9445200,  yaara.goldwyn@il.ey.com

יפעת לרנר, 03-6276179, yifat.lerner@il.ey.com  

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים
פעילויות מו"פ. 
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.