עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה - 11.6.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא להצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה


רקע – משרד האנרגיה פותח הליך להגשת הצעות לתמיכה בפרויקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, מים ואנרגיה והתייעלות אנרגטית, כריה וחציבה.

ההליך הינו במסגרת אסטרטגיית ממשלת ישראל לקידום פיתוח אמצעים וטכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה, צמצום פליטות והפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים.

  • התחומים הנתמכים – מיזמים אשר פועלים למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשנות בשני תחומי מרכזיים:

o      הפחתת התלות בנפט לתחבורה.

o      תחומי האנרגיה והמשאבים.

  • המציע – הקול הקורא מיועד לחברות ישראליות, רשויות מקומיות, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מכוני מחקר שהינם חברות ממשלתיות או יחידה ממשלתית ומוסדות מחקר ופיתוח אזוריים המוכרים על ידי משרד המדע, אשר פעילות המו"פ אותה מבצעים בתחום האנרגיה מתקיימת בישראל.
    משרד האנרגיה מעודד שיתופי פעולה של גופי תעשייה ואקדמיה שונים במסגרת הקול הקורא, וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט.

מועד אחרון להגשת ההצעה ולהגשת טיוטת ערבות:

 10.07.19

הטבות וגובה המענק:

−    המיזמים שייבחרו יזכו בתמיכה של עד 50% מתקציב מאושר, כאשר תקרת המענק הבודד תהיה עד סך של
      3 מיליון ₪ בפרויקטים בתחום תחליפי דלקים לתחבורה ועד סך של 1.5 מיליון ₪ בתחומים אחרים.

−    המציע יעניק ערבות על סך 12,500 ₪ על מנת לבקש סיוע של מעל 500 אלף ₪ ממשרד האנרגיה.


אנו מזמינים חברות ויזמים לפנות אלינו בכל הנוגע למציאה ואיתור של טכנולוגיות ופתרונות רלוונטיים בתחום, או בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה. אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 03-6276176 itay.zetelny@il.ey.com,

יפעת לרנר, 03-6276179, yifat.lerner@il.ey.com;

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, gal.ginat@il.ey.com.


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.