עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא לתאגידים המעוניינים להקים מאגדי מצוינות באנרגיה, הנדסה ומים - 16.5.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא לתאגידים המעוניינים להקים מאגדי מצוינות באנרגיה, הנדסה ומים - 16.5.19

 

· רקע – רשות החדשנות בשיתוף משרדי האנרגיה הישראלי והאמריקני, פרסמו קול קורא לבחירת זכיינים להקמת ארבעה מאגדים. המאגדים הזוכים יקבלו מענק ממרכז האנרגיה ארה"ב-ישראל המופעל על ידי קרן בירד (BIRD Foundation).

· הטבות וגובה המענק:

− המענק המקסימלי למאגד יעמוד על סך של עד 10 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים – עד 2 מיליון דולר לשנה, ויחולק בין השותפים האמריקנים והישראלים, בהתאם לחלוקת העבודה.

− התקציב יאושר לתקופה של חמש שנים מראש.

· פעילות המאגדים – על המאגד שיבחר לעסוק באחד מהתחומים הבאים:

o      אנרגיה מחצבית (בעיקר גז טבעי)

o      אגירת אנרגיה.

o      ביטחון פיזי וקיברנטי עבור תשתיות קריטיות לאנרגיה ומים.

o      ממשקי מים ואנרגיה.

      המאגדים חייבים לכלול חדשנות טכנולוגית תוך שיתוף ידע טכנולוגי בין חברי המאגד.

· הזכיין – כל מאגד יוקם על ידי, לפחות, שני תאגידים מכל מדינה, כולל חברות, מכוני מחקר, מוסדות אקדמיים, כאשר הצד הישראלי חייב לכלול חברה אחת לפחות. בכל מאגד יהיה שותף מוביל ישראלי ושותף מוביל אמריקני.

הזכיינים חייבים לעמוד ביכולת להקצות למאגד מימון עצמי של, לפחות, 50% מסך התקציב, דהיינו לפחות 20 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים.

תאריך אחרון להגשת הצעה – 15.08.19

חברות המעוניינות בסיוע מענה לקול הקורא, איתור טכנולוגיות ותאגידים בעלי פתרונות רלוונטיים בתחום, מוזמנות לפנות אלינו, אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 03-6276176, itay.zetelny@il.ey.com,

יפעת לרנר, 03-6276179, yifat.lerner@il.ey.com;

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, gal.ginat@il.ey.com.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.